Общинският съвет в Пазарджик ще разгледа предложението на кмета Тодор Попов, с което Община Пазарджик ще прекрати договора за концесия на паркинга на халите, сключен с фирма „Грийн Билдинг БГ“ ЕООД,  чийто собственик е Гинка Върбакова. Дебати по темата ще видим на заседанието на 28 февруари.

„Бивши хали“ е най-големият обществен паркинг в областния център, с 45 места. Отдаден е на концесия срещу месечен наем от 4800 лева месечно на частното дружество през септември миналата година. При подписване на контракта дружеството на Върбакова е поело ангажимент да направи инвестиции за 50 000 лева и да разкрие четири нови работни места.

Вторият паркинг, за който се иска прекратяване на концесията, е с 12 места, а наемът му е 1200 лева. Ползвател е една от бизнеспартньорките на Върбакова – Екатерина Марчокова-Стоянова. Справка в Търговския регистър показва, че тя е или е била доскоро в ръководството на фирми, чийто собственик е Върбакова или има участие в тях – “Диана хънт“ ЕООД, „Улер 2009“ ЕООД, „Инерком“ ЕООД, „Инеркомгруп“ ЕООД, „Солар грийн енерджи“ АД и други.

Според текста на предложението, прекратяването на договорите е по взаимно съгласие. И понеже след отдаването на обектите под наем са съкратени служители от общинското мероприятие „Паркинги и охрана“ сега възстановяването на статута на двата паркинга е невъзможно, се казва още в предложението на Попов. Единствената възможност е преобразуването на два обекта в места за краткосрочно паркиране „Синя зона“. За „Бившите хали“ се предлага това да стане от 1 април, а за „Иван Вазов“ – от 18 март.