„Първомартенска работилница“ с участието на деца и ученици от детска градина “Д-р Стайко Стайков“, НУ “ Паисий Хилендарски“ и СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ организира днес община Стрелча. Красивите мартеници, изработени от сръчните ръце на малките майстори ще бъдат раздадени от служителите на домашния социален патронаж на възрастни хора в града и селата в общината.