Инж. Делчо Николов, изпълнителен директор и председател на Управителния съвет на „Асарел-Медет“ АД пред списание „Минно дело и геология“.

ЗА НЕГО

Инж. Делчо НИКОЛОВ е изпълнителен директор на „Асарел-Медет” АД от 2014 г. Член е на Управителния съвет на Българска минно-геоложка камара от 2017 г. като представител на подотрасъл „Рудодобив”. Роден е на 7 септември 1958 г. в гр. Панагюрище. Завършил е специалността „Минно инженерство” в Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски” в София. Работи в „Асарел-Медет” от 1980 г., последователно е ръководител на участък, началник на рудник „Асарел”, ръководител на направлението за технологично развитие и директор „Производствено-технически дейности”. През 2011 г. става генерален директор, а от 2014 г. е член на Управителния съвет на компанията и изпълнителен директор. От ноември 2017 г. е избран за председател на Управителния съвет на „Асарел-Медет“ АД. Член е на Научно-техническия съюз по минно дело, геология и металургия.

– Уважаеми г-н Николов, „Асарел-Медет“ и „Дънди Прешъс Металс“ са първите компании в България, които получиха сребърен сертификат по Стандарта за устойчиво развитие на БМГК. Удовлетворява ли Ви стойността, която добави стандарта за Вашата компания и при ресертификацията тази година смятате ли, че сте готови за златен сертификат?

– Въвеждането на Стандарта за устойчиво развитие на БМГК е едно сериозно браншово достижение, уникално като смисъл, защото дава възможност на всяка една миннa компания да се провери къде стои както на национално ниво, така и в сравнение със световните лидери. Той бе въведен по инициатива на проф. д-р Лъчезар Цоцорков – дългогодишен председател и почетен председател на Българската минно-геоложка камара, и представен през 2012 година. Това е своеобразен тест за всяка компания и показва обективно какво е направила и къде има да наваксва. Със сигурност покриването на „сребърно ниво“ ни накара да оценим работата си и да добавим стойност към нашите резултати. Вярвам, че при бъдеща ресертификация напредъкът ще стане виден чрез оценката, която ще получим по всеки от 10-те аспекта на стандарта. Моето желание и апел към колегите от другите компании в бранша е и те да пристъпят към сертифициране, защото по този начин ще може да се направи и моментна снимка на бранша, за да анализираме състоянието и да потърсим заедно верните решения за устойчивото развитие на минерално-суровинната индустрия у нас.

– Как бихте оценили постигнатите финансови и производствени резултати за 2017 г. в „Асарел-Медет“ АД?

– Анализите на резултатите за 2017 година показа, че имаме повод за удовлетворение. Професионалистите, каквито са голяма част от читателите на Вашето списание, ще оценят цифрите, които цитирам. При планиран добив от 40 милиона тона минна маса нашият резултат е 41.2 милиона тона. Преработихме 13.3 милиона тона медна руда, като около 11,9 милиона тона, са превозени с циклично-поточната технология, като това е гаранция за икономическа ефективност, а носи и сериозен екологичен ефект. Преизпълнихме основни производствени показатели, като извличането на мед от рудата, което е в размер на 92.3% и отчитаме ръст от около 2% спрямо 2016 г.

– Кои екологични и социални проекти бихте определили като емблематични за 2017 г.

– Оценка за иновативната ни политика, съчетана с грижа за природата, е и наградата „Зелена иновация“, която ни бе присъдена в края на миналата година в конкурса „Иновативно предприятие на годината“ за рекултивацията на Окисно насипище. Това е уникален проект за световната минна практика, който се реализира върху действащо депо за минни отпадъци. През миналата година сме инвестирали по фирмената екологична програма 5.5 млн. лв.
Иначе, като значим социален проект бих отличил една инвестиция, която не бяхме планирали. През септември миналата година по магистралния водопровод, който снабдява Панагюрище и селата в общината с вода от река Марица се появиха серия аварии. Ние се отзовахме веднага на апела на общинското ръководство, доставихме необходимите материали, осигурихме фирми, които да извършат строително-ремонтните работи и така помогнахме проблемът да бъде решен. Общата стойност на направеното от нас е над 520 000 лева. Също така без да омаловажавам останалите ни устойчиви инициативи, бих отличил специално подкрепата ни за образованието чрез стажантската ни програма и дългосрочния проект „Образование за всички“, чрез който помагаме на ученици в неравностойно социално положение. Специално бих искал да акцентирам на проекта за дуално обучение, по който работим от 2014 година съвместно с Професионалната гимназия по индустриални технологии, мениджмънт и туризъм в Панагюрище, Община Панагюрище и други големи фирми от региона. От тази година 29 ученици в 11 клас започнаха своето обучение в реална работна среда в нашата компания. Те се обучават в минните специалности „Добивни и строителни минни технологии“, „Обогатителни, преработващи и рециклационни технологии“ и „Автотранспортна техника“. Децата са разпределени по новите си работни места в рудник „Асарел“, Обогатителната фабрика и Централната ремонтна база.

– Кои ще са основните акценти в дейността на „Асарел-Медет“ АД през настоящата 2018 г.?

– В нашата компания не се работи от днес за утре, а с мисъл за бъдещето. Така ще бъде и през тази година. Основен наш приоритет остават проектите за дългосрочно развитие на дружеството. Ще инвестираме 135 милиона лева в модернизация на производството, екологични проекти, безопасни условия на труд и повишаване на квалификацията на работещите. Тази наша политика получи безусловна подкрепа на последното общо събрание на дружеството, на което акционерите ни гласуваха доверие да запазим постигнатото до момента и да го надграждаме. Това е важно не само за „Асарел-Медет“АД и работещите в компанията, но и за дългосрочното устойчиво развитие и благоденствието на община Панагюрище и региона.

– Успяха ли дружествата от подотрасъл „Рудодобив“ да се възстановят напълно от кризата на международните пазари на суровини в последните години? Разработи ли се система от мерки, която да позволява гъвкавост при нови колебания на цените?

– За съжаление, колкото и успешна да е една българска компания от нашия бранш, тя не може да повлияе на цените на металите на Лондонската борса. Кризите са обективни процеси, но тук е важна ролята на добрия мениджмънт. Аз съм доволен, че през годините в „Асарел-Медет“АД изградихме един много добър екип и изработихме система от мерки за противодействие, благодарение на което успяваме да преодоляваме сривовете в цената на медта. Основното, което можем да направим като противодействие на подобни кризи, е да намаляваме производствените разходи. Затова с удовлетворение мога да кажа, че себестойността на единица произведен тон метал при съпоставими условия е най-добър през 2017 година, в сравнение с последните четири. Всичко това е резултат от инвестициите в модернизация на производството, които правим непрекъснато, като от приватизацията през 1999 година до 2017 година сме вложили над 1,1 милиарда лева.

– Как оценявате работата на Българската минно-геоложка камара до момента и кои Ваши предложения смятате, че биха допринесли за подобряване на дейността в подотрасъл „Рудодобив“?

– Като член на Управителния съвет на Камарата, смятам, че и занапред трябва да ни води нашият девиз е „Силни заедно“, защото всички още преди 27 години осъзнахме, че само обединени можем да преодолеем предизвикателствата на времето. Подотрасъл „Рудодобив“ е сред най-добре развиващите се в минерално-суровинната индустрия и доказателство за това са резултатите за последните години.