3 март 1878 година. Няма друг ден, в който българското национално съзнание да е получавало такъв триумф, българското национално развитие да е получавало такава перспектива, българското национално битие да е получавало такова утвърждаване! Свободата не можеше да бъде заличена!

Скъпи съграждани,

Днес България отдава почит пред онзи велик избор „Свобода или смърт!”, родил българското Освобождение.

Разказваме и пеем песни за героите…

И понякога – мълчим! Така ще бъде и след нас. Винаги!

ЧЕСТИТ НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК!     

                                                                                   

Кмет на Община Пазарджик:

                                          Тодор ПОПОВ