Над 20 национално представителни организации се обявиха срещу реформата в ТЕЛК

Представителите на над 20 организации на и за хора с увреждания обявиха старта на национални протести срещу реформата в ТЕЛК. Мотивите им – планираната реформа в областта на медицинската експертиза и оценката на работоспособността предвиждат кардинална промяна на действащия  модел, която на практика ще доведе до отнемане правото на инвалидна пенсия на 100-150 хиляди български граждани.

Хората с увреждания считат, че реформата в областта на медицинската експертиза, на вида и степента на увреждането не трябва да въвежда медицински стандарти на здравния статус на лицата с увреждания в България, различни от действащите в Европейския съюз.

Според хората в неравностойно положение, включването в решението на ТЕЛК само на водещото заболяване с цел намаляване степента на увреждането е неправилно. Никой медицински експерт не може да отрече, че има заболявания, които са в причинно следствена връзка за друг вид тежки увреждания. Организациите на хора с увреждания настояват за изключително прецизно от медицинска гледна точка разписване на Методиката за оценка на вида и степента на увреждането.

Те са категорични, че в стремежа си да бъде реформирана действащата система на медицинска експертиза и с въвеждането на оценката на работоспособността с цел единствено постигане на икономии в бюджета на НОИ, ще бъде премината обществено допустимата граница на справедливост и солидарност и, че с планираните реформи стотици хиляди граждани с трайни увреждания остават с неясноти по много въпроси.

В тази връзка представителите на организации на и за хора с увреждания декларират, че ще напускат заседанията на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания към Министерски съвет и работните групи, в които участват и че преминат към подготовка на протестни действия в цялата страна.