Съдия Наташа Даскалова е новият административен ръководител на Районен съд – Велинград. Тя заема мястото на Веселин Петричев, който бе временно изпълняващ длъжността, заради това, че преди пет години изтече и вторият му законен мандат, като шеф на институцията.

През изминалите пет години бяха провеждани конкурси за заемане на длъжността, но те не доведоха до конкретен избор, тъй като никой не се яви.

„При отстраняване от длъжност на административния ръководител функциите на административен ръководител до избирането на нов се осъществяват от един от неговите заместници, определен от съответната колегия на Висшия съдебен съвет, а при липса на заместник – от съдия или прокурор, определен по старшинство.“ – това е текстът от Законът за съдебната власт, който регламентира заемането на длъжността, в случай, че не е наличен кандидат, който да я заеме.

В Районен съд град Велинград работят четирима магистрати, двама Държавни съдебни изпълнители и един съдия по вписванията. В състава на съдебната администрация участват 19 служители. Ето и селищата, които обхваща този съдебен район:

Община Велинград 
гр.Велинград, с.Абланица, с.Алендарова, с.Биркова, с.Бозьова, с.Бутрева, с.Враненци, с.Всемирци, с.Горна Биркова,с.Горна Дъбева, с.Грашево, с.Долна Дъбева, с.Драгиново, с.Кандови, с.Кръстава,  с.Пашови,  с.Рохлева, с.Света Петка,  с.Цветино, с.Чолакова, с.Юндола

Община Ракитово 
гр.Ракитово, гр.Костандово, с.Дорково

Община Сърница 
гр.Сърница, с.Медени поляни, с.Побит камък