График за дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити през учебната 2018 г.

Сесия май-юни

1.) Подаване на заявления за допускане за ДЗИ(държавен зрелостен изпит) – 05.03.2018 г. – 16.03.2018 г.

2.) Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали –  до 11.05.2018 г.

3.) Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити – до 18.05.2018 г.

4.) Провеждане на държавни зрелостни изпити:

Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити(матури), както следва:

Сесия май-юни

  • Български език и литература – 21 май, 2018 г., начало 8:00ч.
  • Втори държавен зрелостен изпит – 23 май, 2018 г., начало 8:00ч.

Сесия август-септември

все още не са обявени

 5.) Оценяване на изпитните работи – 25.05.2018 г. – 08.06.2018г.

6.) Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити – до 13.06.2018 г.

7.) Връчване на дипломите за завършено средно образование – 22.06.2018 г.

Сесия август – септември

1.) Подаване на заявления за допускане до ДЗИ(държавен зрелостен изпит) – 02.07.2018 г. – 13.07.2018 г.

2.) Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали –  до 03.08.2018 г.

3.) Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити –  24.08.2018 г.

4.) Провеждане на държавни зрелостни изпити – не са обявени от МОН

5.) Оценяване на изпитните работи – 29.08.2018 г. – 07.9.2018 г.

6.) Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити – до 10.09.2018 г.