Продължават съвместните извънредни проверки на РИОСВ-Пазарджик с представители на жандармерията и полицията, за предотвратяване на незаконна сеч в резерват „Купена”. От началото на годината са проведени четири проверки. На нарушител от Пещера е съставен акт по Закона за защитените територии, задържани са 7 моторни триона и са унищожени на място 12 самара.

През януари и февруари 2018г., експертите и специалистите на РИОСВ-Пазарджик извършиха 94 проверки в 68 обекта и издадоха 26 предписания за отстраняване на констатирани несъответствия и предприемане на мерки. За периода са предприети действия по 19 сигнала и 5 жалби.