Пълното разписание на автобусните линии тръгващи от Пазарджик можете да откриете на сайта на Автогара Пазарджик – ТУК

Информирайте се предварително за вашето пътуване на телефона за бърза връзка с диспечерския информационен център на Автогара Пазарджик – 089 2222 742! Приятно пътуване! 

№17 – Автобусна линия гр. Пазарджик – с. Братаница Маршрут: АГ Пазарджик – с. Мокрище – с. Ляхово- с. Братаница Дължина на линията: 16.3 км В делнични дни: Тръгва от Автогара Пазарджик: 7.15, 9.00, 11.00, 13.20, 14.30, 16.30, 17.30, 18.45, 20.00 Тръгва от с. Братаница: 6.40, 7.40, 9.35, 11.30, 13.50, 15.30,17.00,18.00, 19.30 В празнични и почивни дни: Тръгва от Автогара Пазарджик: 9.00, 12.30, 15.00, 17.35, 20.00 Тръгва от с. Братаница: 8.15, 11.30,14.30, 17.05, 19.30


№21 – Автобусна линия гр. Пазарджик – с. Мало КонареМаршрут: АГ Пазарджик – разклон Мало Конаре – с. Мало Конаре – гр. Пазарджик Дължина на линията: 13.8 км В делнични дни: Тръгва от автогара Пазарджик: 7.05, 7.35, 8.20, 9.20, 10.20, 11.40, 13.10, 14.15, 15.00, 16.05, 17.10, 18.10, 19.40 Тръгва от с. Мало Конаре: 6.20, 7.00, 7.35, 8.15, 9.00, 10.00 ,11.00, 12.30, 13.45, 15.00, 15.30, 16.35, 18.45 В празнични и почивни дни Тръгва от автогара Пазарджик: 8.20, 11.40, 14.15, 16.05, 17.10, 19.40 Тръгва от с. Мало Конаре: 7.35, 9.00, 12.30, 15.00, 16.35, 18.45


№20 – Автобусна линия гр. Пазарджик – с. Сбор Маршрут: АГ Пазарджик – с. Сарая – с. Гелеменово – с. Априлци – с. СборДължина на линията: 23.9 км В делнични дни: Тръгва от автогара Пазарджик: 6:10, 7.00, 10.20, 11.40, 13.40, 17.00, 20.00 Тръгва от с. Сбор: 6.20, 6.50, 7.50, 11.00, 12.30, 14.30, 17.45 В празнични и почивни дни: Тръгва от автогара Пазарджик: 6.10, 11.40, 17.00 Тръгва от с. Сбор: 6.50, 12.30, 17.45


№18 – Автобусна линия гр. Пазарджик – с. Драгор Маршрут: АГ Пазарджик – с.Драгор Дължина на линията: 7.8 кмСезонна линия за ученици от 15.09 до 15.06 тръгва от Автогара Пазарджик: 6.40 тръгва от с.Драгор : 7.00


№24 – Автобусна линия гр. Пазарджик – с. Мирянци – с. Синитово Маршрут: АГ Пазарджик– с. Мирянци – с. СинитовоДължина на линията: 11.3 км В делнични дни: Тръгва от автогара Пазарджик: 6.45, 7.30, 8.50, 10.30, 12.00, 13.40, 14.40, 16.45, 17.45, 18.40, 19.40 Тръгва от с. Синитево: 6.50, 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 14.15, 15.10, 17.10, 18.30, 19.10 В празнични и почивни дни: Тръгва от автогара Пазарджик: 6.45, 8.50, 12.00, 16.45, 17.45, 19.40 Тръгва от с. Синитево: 7.30, 9.30, 12.30, 17.10, 18.30, 20.10


№24А – Автобусна линия – с. Мирянци – с. Синитово – гр. Пазарджик Маршрут : с. Мирянци – с. Синитево – АГ Пазарджик Дължина на линията: 13.3 км В делнични дни: Тръгва от с. Мирянци: 6.15, 7.25 В празнични и почивни дни не пътува


№23 – Автобусна линия гр. Пазарджик – с. Говедаре Маршрут: АГ Пазарджик – с.Огняново – с. Хаджиево – с. ГоведареДължина на линията: 25.1 км В делнични дни: Тръгва от автогара Пазарджик: 7.05, 8.20, 9.40, 11.25, 12.20, 13.35, 15.00, 16.55, 17.45, 18.50 Тръгва от с. Говедаре: 6.20, 6.55, 7.50, 9.10, 10.40, 12.10, 13.10, 14.20, 16.00, 18.00 В празнични и почивни дни: Тръгва от автогара Пазарджик: 9.40, 11.25, 13.35, 15.00, 16.55, 18.50 Тръгва от с. Говедаре: 7.50, 10.40, 12.10, 14.20, 16.00, 18.00


№25 – Автобусна линия гр. Пазарджик – с. Добровница – с. Пищигово -с.Черногорово – с. Росен – с. Крали Марко – с. Ивайло – гр. Пазарджик Маршрут: АГ Пазарджик – – с. Добровница – с. Пищигово – с.Черногорово – с. Росен* – с. Крали Марко – с. Ивайло – АГ Пазарджик Дължина на линията: 35.9 км В делнични дни: Тръгва от автогара Пазарджик: 16.30, 17.35 В празнични и почивни дни: Тръгва от автогара Пазарджик: 16.30*, 17.35


№25А – Автобусна линия гр. Пазарджик – с. Ивайло – с. Крали Марко – с. Черногорово – с. Пищигово – с. Добровница – гр. Пазарджик Маршрут: АГ Пазарджик – с. Ивайло – с. Крали Марко – с. Черногорово – с. Пищигово- с. Добровница – АГ Пазарджик Дължина на линията: 35.9 км В делнични дни: Тръгва от автогара Пазарджик: 17.00 В празнични и почивни дни: Тръгва от автогара Пазарджик: 17.00


№34 – Автобусна линия – с. Овчеполци – гр. Пазарджик Маршрут: с. Овчеполци – с. Черногорово – с. Крали Марко – с. Ивайло – АГ Пазарджик Дължина на линията: 24.3 км В делнични дни: Тръгва от с. Овчеполци: 6:30 В празнични и почивни дни не пътува


№34А – Автобусна линия гр. Пазарджик – с. Овчеполци – с. Цар Асен – Пазарджик Маршрут: АГ Пазарджик – с. Ивайло – с. Крали Марко – с. Черногорово – с.Росен – с.Цар Асен – с. Овчеполци* – с.Черногорово – с. Крали Марко – с. Ивайло – АГ Пазарджик Дължина на линията: 61.2 км В делнични дни: Тръгва от автогара Пазарджик: 14.45, 17.50* Тръгва от с. Овчеполци: 16.00 В празнични и почивни дни: Тръгва от автогара Пазарджик: 14.45 Тръгва от с. Овчеполци: 16.00


Автобусна линия гр. Пазарджик – с. Цар Асен Маршрут: АГ Пазарджик – с. Ивайло – с. Крали Марко – с. Черногорово – с. Росен – с. Цар Асен Дължина на линията: 29 км В делнични дни: Тръгва от автогара Пазарджик: 8.00, 19.30 Тръгва от с. Цар Асен: 6.07, 8.45 В празнични и почивни дни: Тръгва от автогара Пазарджик: 8.00, 19.30 Тръгва от с. Цар Асен: 6.07, 8.45


Автобусна линия гр. Пазарджик – с. Ивайло – с. Черногорово – с.Овчеполци – с. Цар Асен – с. Росен – с. Крали Марко – с. Ивайло – гр. Пазарджик Маршрут: АГ Пазарджик – с. Ивайло – с. Черногорово – с. Овчеполци – с. Цар Асен – с. Росен – с. Крали Марко – с. Ивайло – АГ Пазарджик Дължина на линията: 58.2 км В делнични дни: Тръгва от автогара Пазарджик: 10.40 Тръгва от с. Цар Асен: 11.40 В празнични и почивни дни: Тръгва от автогара Пазарджик: 10.40 Тръгва от с. Цар Асен: 11.40


Автобусна линия гр. Пазарджик – с. Крали Марко – с. Черногорово – с. Овчеполци – с. Цар Асен – с. Росен – с. Черногорово- с. Ивайло – АГ Пазарджик Маршрут: АГ Пазарджик –с. Ивайло – с. Крали Марко – с. Черногорово – с. Овчеполци – с. Цар Асен – с. Росен – с. Черногорово- с. Ивайло – АГ Пазарджик Дължина на линията: 58.2 км В делнични дни: Тръгва от автогара Пазарджик: 12.45 Тръгва от с. Цар Асен: 13.32 В празнични и почивни дни: Тръгва от автогара Пазарджик: 12.45 Тръгва от с. Цар Асен: 13.52 №36 – Автобусна линия гр. Пазарджик – с. Пищигово – с.Черногорово Маршрут : АГ Пазарджик – с. Добровница – с. Пищигово* -с.Черногорово Дължина на линията: 18.3 км В делнични дни: Тръгва от автогара Пазарджик: 6.55, 19.40* Тръгва от Черногорово: 6.05, 7.30 В празнични и почивни дни:Тръгва от автогара Пазарджик: 19.40 Тръгва от Черногорово: 7.30


Автобусна линия гр. Пазарджик – с. Тополи дол Маршрут: АГ Пазарджик – с.Добровница – с. Пищигово – с. Черногорово- с.Тополи дол Дължина на линията: 28.5 км В делнични дни: Тръгва от автогара Пазарджик: 10.45, 14.10, 18.30 Тръгва от с.Тополи дол: 6.45, 11.45, 15.00 В празнични и почивни дни не пътува


№19 – Автобусна линия гр. Пазарджик- с. Добровница Маршрут: АГ Пазарджик –с. Добровница Дължина на линията: 8.1 км В делнични дни: Тръгва от автогара Пазарджик: 8:00, 18.40 Тръгва от с. Добровница: 6.50, 8.30 В празнични и почивни дни не пътува


Автобусна линия гр. Пазарджик – с. Боримечково Маршрут: АГ Пазарджик – с. Драгор – с. Динката- с. Щърково- с. Калугерово – с.Лесичово – с. Боримечково Дължина на линията: 35 км В делнични дни: Тръгва от автогара Пазарджик: 13.00, 15.30, 19:45 Тръгва от с Боримечково: 7.00, 8:30, 14.00, 17.15 В празнични и почивни дни: Тръгва от автогара Пазарджик: 13.00, 15.30 Тръгва от с Боримечково: 14.00, 17.15


№29 – Автобусна линия гр. Пазарджик – с. Лесичово Маршрут: АГ Пазарджик – с. Драгор – с. Динката – с. Щърково – с.Динката – с.Калугерово – с.Лесичово Дължина на линията: 31.4 км В делнични дни: Тръгва от автогара Пазарджик: 11.10, 17.45 Тръгва от с. Лесичово: 6.20, 12.00 В празнични и почивни дни: Тръгва от автогара Пазарджик: 19.45 Тръгва от с. Лесичово: 6.20


Автобусна линия гр. Пазарджик – /с. Лесичово/ – с. Церово Маршрут: АГ Пазарджик – с. Драгор – с. Динката – с. Щърково – с.Динката – с.Калугерово – с.Лесичово – с. Церово Дължина на линията: 31.4 км В делнични дни: Тръгва от автогара Пазарджик: 7.30


Автобусна линия гр. Пазарджик – гр. Панагюрище Маршрут: АГ Пазарджик – с. Ивайло- разклон Крали Марко – с. Черногорово – с. Овчеполци – с. Блатница – с. Смилец – /с. Свобода/ – с. Дюлево- гр. Стрелча- гр. Панагюрище Дължина на линията: 57.4 км В делнични дни: Тръгва от автогара Пазарджик: 9.50, 13.45 Тръгва от гр. Панагюрище: 11.50, 15.50 В празнични и почивни дни: Тръгва от автогара Пазарджик: 9.50, 13.45 Тръгва от гр. Панагюрище: 11.50, 15.50 Понеделник, сряда и петък 15.50 ч. минава през с. Свобода


Автобусна линия гр. Пазарджик – с. Славовица – с. Церово Маршрут: АГ Пазарджик – разклон Юнаците- разклон Величково – Бошуля – Карабунар – училище Виноградец – с. Виноградец – с. Славовица – с. Церово Дължина на линията: 40 км В делнични дни: Тръгва от автогара Пазарджик: 12.55 Тръгва от с. Церово: 8.30 В празнични и почивни дни:Тръгва от автогара Пазарджик: 12.55 Тръгва от с. Церово: 8.30


Автобусна линия гр. Пазарджик – с. Славовица – с. Церово – с. Боримечково Маршрут: АГ Пазарджик – разклон Юнаците- разклон Величково – с. Бошуля – Карабунар – училище Виноградец – с. Виноградец – разклон Церово – с. Славовица – с. Церово – с. Лесичово – с. Боримечково Дължина на линията: 52.2 км В делнични дни: Тръгва от автогара Пазарджик: 7.10


Автобусна линия – гр. Пазарджик – с. Церово Маршрут: АГ Пазарджик – разклон с. Юнаците- разклон с. Величково /с. Величково/- с. Бошуля – с. Карабунар – У-ще с. Виноградец – с. Виноградец – разклон с.Славовица – с. Церово Дължина на линията: 32.4 км В делнични дни: Тръгва от автогара Пазарджик: 9.25, 19.30 Тръгва от с. Церово: 6.20, 10.30, 14.00 В празнични и почивни дни: Тръгва от автогара Пазарджик: 9.25 Тръгва от с. Церово: 10.30, 14.00 Автобусът в 6.20 ч. минава през с. Величково


Автобусна линия гр. Пазарджик – с. Славовица Маршрут: АГ Пазарджик – разклон с.Юнаците- разклон с. Величково /с. Величково/ – с. Бошуля – с.Карабунар – училище с. Виноградец – с. Виноградец – разклон с. Церово – с.СлавовицаДължина на линията: 32.0 км /пътува във вторник, четвъртък, събота и неделя/ В делнични дни: Тръгва от автогара Пазарджик: 15.50 Тръгва от с. Славовица: 17.06 В празнични и почивни дни: Тръгва от автогара Пазарджик: 7.20 Тръгва от с. Славовица: 8.56 Автобусът в 15.50 ч. минава през с. Величково


№30 – Автобусна линия гр. Пазарджик – с. Памидово Маршрут: АГ Пазарджик – с.Юнаците – с. Величково – с. ПамидовоДължина на линията: 17.4 км В делнични дни: Тръгва от автогара Пазарджик: 6.55, 16.00, 17.30, 19.40 Тръгва от с. Памидово: 6.00 , 7.45, 16.40, 18.20 В празнични и почивни дни: Тръгва от автогара Пазарджик: 16.00 Тръгва от с. Памидово: 7.45


Автобусна линия гр. Пазарджик – с. Памидово – с. Динката Маршрут: АГ Пазарджик – с. Юнаците- с. Величково- с. Памидово- с. Динката В делнични дни: Тръгва от автогара Пазарджик:8.20, 12.20 Тръгва от с. Динката: 8.55, 13.00 В празнични и почивни дни: Тръгва от автогара Пазарджик: 8.20, 12.20 Тръгва от с. Динката: 8.55, 13.00


Автобусна линия гр. Пазарджик – с. Ветрен Маршрут: АГ Пазарджик – разклон с. Юнаците- разклон с. Величково- с. Бошуля- с. Ветрен Дължина на линията: 26.8 км В делнични дни: Тръгва от автогара Пазарджик: 11.40, 14.40, 18.40 Тръгва от с. Ветрен: 6.45, 12.45, 15.30 В празнични и почивни дни: Тръгва от автогара Пазарджик: 14.40 Тръгва от с. Ветрен: 15.30


Автобусна линия гр. Пазарджик – с.Елшица Маршрут: АГ Пазарджик – с. Ивайло – с. Сарая – с. Гелеменово – разклон с.Априлци – c. Сбор- с. Левски- с. Елшица Дължина на линията: 28.5 км В делнични дни: Тръгва от автогара Пазарджик: 16.00 Тръгва от с. Елшица: 17.10 В празнични и почивни дни: Тръгва от автогара Пазарджик: 16.00 Тръгва от с. Елшица: 17.10


Автобусна линия гр. Пазарджик– гр. Панагюрище Маршрут: АГ Пазарджик – с. Ивайло – с. Сарая- с. Гелеменово- разклон с. Априлци- с. Сбор- с. Левски- Грамадата- с. Попинци-с. Бъта- с. Баня –гр. Панагюрище Дължина на линията: 53.9 км В делнични дни: Тръгва от автогара Пазарджик: 7.20, 10.30, 14.00, 18.00 Тръгва от гр. Панагюрище: 8.00, 9.00, 13.00, 16.00 В празнични и почивни дни: Тръгва от автогара Пазарджик:10.30, 14.00 Тръгва от гр. Панагюрище:13.00, 16.00


№28 – Автобусна линия гр. Пазарджик – с.Виноградец Маршрут: АГ Пазарджик – разклон с. Юнаците- разклон с. Величково-с. Бошуля- с. Карабунар – Винарна с. Виноградец – У-ще Виноградец – с.Виноградец Дължина на линията: 21.9 км В делнични дни: Тръгва от автогара Пазарджик: 17.25 Тръгва от с. Виноградец: 5.45 В празнични и почивни дни не пътува


Автобусна линия гр. Пазарджик – с. Горно Вършило Маршрут: АГ Пазарджик – разклон с. Юнаците- разклон с. Величково- с. Бошуля- с. Карабунар – У-ще Виноградец – с.Виноградец – разклон с.Церово – с. Славовица – с. Горно Вършило Дължина на линията: 41 км Тръгва от автогара Пазарджик: 15.50 Тръгва от Горно Вършило: 17.00 Пътува сама в понеделник, сряда и петък


№31 – Автобусна линия гр. Пазарджик – с.Ковачево Маршрут: АГ Пазарджик – мост “Атлантик” – разклон Мокрище – с. Звъничево – с. Лозен – с.Ковачево Дължина на линията: 19.0 км В делнични дни: Тръгва от автогара Пазарджик: 7.15, 9.00, 10.35,12.00, 13.30, 14.30, 15.30, 17.00, 17.45, 18.30, 19.30 Тръгва от с. Ковачево: 6.25, 7.07, 7.42, 9.27, 11.02, 12.27, 13.57, 14.57, 15.57, 17.27, 18.02 В празнични и почивни дни: Тръгва от автогара Пазарджик: 7.15, 10.35, 12.00, 14.30, 17.45, 19.30 Тръгва от с. Ковачево: 6.25, 7.42, 11.02 12.27, 14.57, 18.02


Автобусна линия Пазарджик – с.Попинци Маршрут: АГ Пазарджик – с. Ивайло- с. Сарая- с. Гелеменово- разклон с. Априлци- c. Сбор- с. Елшица- с. Левски- с.Попинци Дължина на линията: 43.0 км В делнични дни: Тръгва от автогара Пазарджик: 18.30 Тръгва от с. Попинци: 6.40 В празнични и почивни дни не пътува


Автобусна линия гр. Пазарджик – с. Калугерово Маршрут: АГ Пазарджик – с. Юнаците – с. Величково – с. Памидово -с. Динката- с. Щърково – с. Динката – с. Калугерово Дължина на линията: 26.8 км В делнични дни: Тръгва от автогара Пазарджик:10.10, 14.10 Тръгва от с. Калугерово: 6.00 ,11.05, 15.15 В празнични и почивни дни Тръгва от автогара Пазарджик:10.10, 14.10 Тръгва от с. Калугерово:11.05, 15.15


Автобусна линия гр. Пазарджик – с. Церово Маршрут: АГ Пазарджик – с. Юнаците- с. Величково- с. Бошуля – с. Памидово- с. Карабунар- – У-ще с. Виноградец- с. Виноградец- разклон с. Славовица -с. Церово Дължина на линията: 45.0 км В празнични и почивни дни: Тръгва от автогара Пазарджик: 19.40 Тръгва от с. Церово: 5.30


Автобусна линия гр. Пазарджик – гр Пловдив Маршрут: АГ Пазарджик – разклон с. Мало Конаре – разклон с. Говедаре – разклон Цалапица- 9 ти километър- гр. Пловдив Дължина на линията: 39.0 км В делнични дни: Тръгва от автогара Пазарджик:6.00, 7.30, 8.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 Тръгване от гр. Пловдив: 7.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00 В празнични и почивни дни 7.30 ч не пътува, изпълнява се сезонно за ученици от 15.09 до 30.06


Автобусна линия гр. Пазарджик- гр. София Маршрут: АГ Пазарджик- гр. София – Централна АГ Дължина на линията: 120 км В делнични дни: Тръгва от автогара Пазарджик: 6.15, 13.00 Тръгва от гр. София: 10.00, 18.00 В празнични и почивни дни: Тръгва от автогара Пазарджик: 7.15, 13.00 Тръгва от гр. София: 10.00, 18.00


АВТОБУСНА ЛИНИЯ № 27 И 32 – ГР. ПАЗАРДЖИК – С. АЛЕКО КОНСТАНТИНОВО – С. ПАТАЛЕНИЦА

Маршрут: АГ Пазарджик – с. Главиница – с. Алеко Константиново – с. Дебращица – с. Црънча – с. Паталеница В делнични дни: Тръгва от автогара Пазарджик: 6.35; 7.10; 10.55; 13.30; 15.50; 17.00; 17.40; 19.35 Тръгва от с.Паталеница:5.45; 6.20; 6.50; 8.10; 11.50; 14.30; 16.50; 18.15 В празнични и почивни дни: Тръгва от автогара Пазарджик: 7.10; 10.55; 15.05; 17.30; 19.35 Тръгва от с.Паталеница: 6.20; 8.10; 09.50; 11.50; 16.55, 18.35


Автобусна линия гр. Пазарджик- гр. Брацигово Маршрут: АГ Пазарджик – с. Огняново – с. Исперихово – с. Козарско – с. Бяга – гр. Брацигово В делнични дни: тръгва от автогара гр.Пазарджик: 7.30, 12.30, 14.10, 15.20, 18.15 тръгва от автогара гр. Брацигово: 6.30, 12.00, 16.30 В празнични и почивни дни: Тръгва от автогара Пазарджик: 13.30, 15.20, 17.55 тръгва от автогара гр. Брацигово: 12.00, 16.30


Автобусна линия гр. Пазарджик – гр. Пещера Маршрут: АГ Пазарджик – с. Главиница – с. Капитан Димитриево – с. Радилово – гр. Пещера В делнични дни: Тръгва от автогара Пазарджик: 6.15; 7.15; 8.15; 9.15; 10.15; 11.15; 12.15; 13.15; 14.15; 15.15; 16.15; 17.15; 18.15; 19.15 Тръгва от автогара Пещера: 6.15; 7.15; 8.15; 9.15; 10.15; 11.15; 12.15; 13.15; 14.15; 15.15; 16.15; 17.15; 18.15; 19.15 В празнични и почивни дни: Тръгва от автогара Пазарджик: 8.15; 9.45; 11.15; 12.45; 14.15; 15.45; 17.15; 18.45 Тръгва от автогара Пещера: 8.15; 9.45; 11.15; 12.45; 14.15; 15.45; 17.15; 18.45 Автобусна линия гр. Пазарджик-гр. Велинград Маршрут: АГ Пазарджик – мост “Атлантик”- с. Звъничево – с. Братаница – с. Ветрен дол – гара Варвара – Варварски бани – гара Костандово – гр. Велинград В делнични дни: Тръгва от автогара Пазарджик: 7.00; 8.30; 10.00; 11.30; 13.00; 14.30; 16.00; 18.00 Тръгва от автогара гр. Велинград: 8.30; 10.00; 11.30; 13.00; 16.00; 18.00 В празнични и почивни дни: Тръгва от автогара Пазарджик: 7.00; 8.30; 10.00; 11.30; 13.00; 14.30; 16.00; 18.00 Тръгва от автогара гр. Велинград: 10.00; 11.30; 13.00; 14.30; 16.00; 18.00


Автобусна линия № 26 гр. Пазарджик – с. Семчиново Маршрут: АГ Пазарджик – мост “Атлантик”- с. Звъничево – с. Братаница – с. Ветрен дол – гара Варвара – с. Варвара – с. Симеоновец – с. Семчиново В делнични дни: Тръгва от автогара Пазарджик: 7.05; 9.15; 10.15; 11.15; 13.25; 15.25; 17.45; 19.35 Тръгва от с. Семчиново: 6.10; 7.50; 10.05; 11.30; 12.20; 14.20; 16.20; 18.40 В празнични и почивни дни: Тръгва от Автогара Пазарджик: 7.10, 9.15,13.25, 15.25,17.45, 19.30 Тръгва от с. Семчиново: 6.10, 7.50, 10.05,14.20, 16.10, 18.40