След десет дни ще стартира ежегодната програма, която осигурява хранителни пакети на социално слаби гражани, съобщи шефът на Областната организация на БЧК – Пазарджик, Димитър Петков. По традиция храните ще бъдат раздавани по график, който се изготвя в момента, като кампанията ще стартира от Пазарджик, където е и най-голямият брой бенефициенти. Целта на акцията е да се осигурят хранителни помощи за хората в неравностойно положение преди най-големия християнски празник Великден, когото ще отбележим на осми април.

Програмата се финансира от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ), а Управляващ орган за България е Агенцията за социално подпомагане. При осъществяването й участват местните власти и Българската агенция за безопасност на храните.

Ежегодно, списъците с около 300 000 правоимащи лица в цялата страна се изготвят от Агенцията за социално подпомагане, а предоставянето на индивидуални пакети с основни хранителни продукти (брашно, ориз, леща, спагети, месни консерви, рибни консерви, гювеч, компот, конфитюр, пчелен мед и др.) се извършва от служители и доброволци на Българския Червен кръст, в над 300 раздавателни пункта в цялата страна.

Тази мащабна хуманитарна програма е много необходима за уязвимите хора живещи в крайна бедност, като броят им постоянно нараства, съобразно разширяващия се кръг на групите подлежащи на подпомагане. Обхватът и естеството на програмата периодично пораждат трудности от различен характер и изискват големи усилия за разрешаване на възникнали проблеми, но БЧК успява да мобилизира щатните си служители и около 4 000 доброволци, които работят всеотдайно, за да може помощта своевременно да достигне до нуждаещите се лица.

ЗА 2017 г.

Преди броени дни Областната организация на БЧК – Пазарджик проведе втората редовна сесия на 66 – то Общо отчетно събрание. На форума бе направен отчет пред обществеността за извършеното през 2017г. Беше отчетен ръст във всички дейности на организацията, в т.ч.: повишен брой на членове, доброволци и симпатизанти, повишен брой на проекти изпълнявани в партньорство с външни дарители – НС на БЧК, община Пазарджик и община Панагюрище. През 2017 година по проекти бяха изразходени финансови средства в размер на  639 497 лева, като беше оказана помощ на  26 622 социално слаби граждани.

Членовете на областната структура са 6 950. Доброволците на БЧК и БМЧК, които са общо 1 088, през 2017 година са положили 16 475 часа доброволен труд.