До десети май училищата ще трябва да внесат в РУО на МОН проекти, като избират от предложените теми и дейности на музеите, публикувани на сайта на МОН или на съответните музеи. До 1 юни класиранията от регионите трябва да постъпят в МОН. До 30 юни ще бъде утвърден окончателният списък и след това се предоставят средствата. Между училищата ще има и състезание за най-добър урок в музея.

Всяко училище може да кандидатства само с един проект по модула – за начален или за прогимназиален етап. Максималният размер на един училищен проект е 2 500 лв. Това е една от трите нови образователни програми на Министерството на образованието и науката – „Заедно за всяко дете“, „С грижа за всеки ученик“ и „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала в институциите от системата на предучилищното и училищното образование“.

В музеите ще могат да се провеждат задължителни, избираеми и факултативни учебни часове по общообразователните предмети на децата до седми клас. За финансиране ще могат да кандидатстват държавни и общински училища.

МОН ще покрива разходите за: входни билети на учениците и учителите им; таксите за беседи, виртуални турове и видео уроци; материали, предложени от музеите за дейности по време на уроците (невключени във входните билети); пътуване с влак или автобус на учениците и придружаващите ги учители от училището до музея. Пазарджишките деца вече прилагат програмата, само преди броени дни третокласници от НУ“Отец Паисий“ показаха знания за България в Регионалния исторически музей  в Пазарджик. Учениците проведоха  бинарен урок, посветен на  140 години от освобождението на България на тема „Свободна България“.

Парите за музеите са най-малко

Разширява се обхватът на програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, с бюджет 9,23 милиона лева, в която са разработени три нови модула. 100 000 лева са предвидени за посещения на музеи. 1,7 млн. лева – за оценяване и одобряване на проекти на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти, и 2,9 млн. лева – за осигуряване на ученически шкафчета, в които учениците да държат учебници и помагала, с цел олекотяване на раниците. Ще продължи и финансирането по десетте национални програми, действали досега. Сред тях са „Система за национално стандартизирано външно оценяване“, „Ученически олимпиади и състезания“, „Развитие на системата на предучилищното образование“, „Обучение за ИТ кариера“, „Информационни и комуникационни технологии /ИКТ/ в системата на предучилищното и училищното образование“, „Квалификация“, „Създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище“, „Роден език и култура зад граница“ и „Без свободен час“.