Областен информационен център (ОИЦ) – Пазарджик стартира серия от информационни срещи по общините в областта. Срещите с потенциални ползватели на европейско финансиране и заинтересовани граждани ще са на тема „Предприемачи в действие“.

Целта на събитието е да се представи на аудиторията финансовия инструмент за микрокредитиране със споделен риск по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, както и възможности за финансиране на проекти по процедура „Насърчаване на предприемачеството“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ и подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ по Програмата за развитие на селските райони.

Лектори в информационните среща ще бъдат Радослав Пешалов /управител на ОИЦ – Пазарджик/ и Радина Пенкова /експерт „Комуникация, информация и логистика“/.

Заявка за участие може да направите на oic.pazadzhik@gmail.com, oic.pazardzhik@eufunds.bg или на телефон 034/ 44 62 09.

Графикът на провеждането им е, както следва:

Дата Място
13.03.2018 г. Заседателна  зала, Община Лесичово
14.03.2018 г. Заседателна зала, Община  Белово
15.03.2018 г. Заседателна зала, Община Пещера
16.03.2018 г. Конферентна зала в хотел „Средна гора”, град  Стрелча
20.03.2018 г. Заседателна зала, Община Септември