Проверките за издаване на касови бележки от страна на служители на ТД на НАП – Пловдив продължиха и през почивните дни. Данъчните са констатирали нарушения в кафене „Сити“ в Ракитово, което е собственост на ЕТ“Хоризонт“ – Катерина Кабакова“. На запечатване подлежи и нощен клуб Club Vortex, във Велинград, той е собственост на „Валкирия СКР“ЕООД. В списъка за запечатване на обекти неизрядни към НАП попадат и хранителен магазин в Нова Махала, който е собственост на „Комерс – Атидже Арифова“ ЕТ, както и хранителни стоки в Батак, собственост на „Ники -95- Николай Чожгов“ ЕТ, на ул. „Априлци“1 в бунтовния град.

Проверките започнаха в началото на годината и целта им е да установят дали в страната има търговци, които не отчитат напълно приходите си към приходната агенция. В зависимост от нарушенията се налагат санкции, като в по-голямата си част неизрядните търговски обекти и заведения биват запечатвани за определен период от време.