Със сумата от 5 000 лв. Община Пазарджик ще участва в изграждането на паметник на военните кореспонденти, загинали в борбите за национална свобода и независимост (1876 – 1945 г.), съобщи кметът на Пазарджик Тодор Попов.

Проектът, чийто автор е скулпторът Леон Бабачев, е на стойност 12 300 лева. Министерство на отбраната в края на 2017 година осигури 5 000 лв. Останалите средства ще бъдат набрани от инициативния комитет от журналисти и писатели, по чиято идея ще се реализира паметника.

Държавното финансиране е по  Националния план за отбелязване на 100 години от Първата световна война и участието на България в нея (2014 – 2018 г.).

15паметник