Учениците от гимназията по икономика в Пазарджик за пореден път показаха  трайни знания и професионализъм в  Националното ученическо състезание в направление „митнически и данъчен контрол“.  Домакин бе националната търговска гимназия в Пловдив. В състезанието участваха 14 отбора.

12ж и 12г класове  демонстрираха умения в делова игра за проследяване на законосъобразното изпълнение в конкретни външнотърговски сделки. Абитуриентите показаха отлично познаване на съществуващото законодателство в тази сфера като откриха нарочно допусната грешка в документи за внос и износ  на компютърни компоненти.

Ръководители на отбора са преподавателите по икономически дисциплини от ПГИМ Петя Щерева-Боянова и Марияна Куманова. Състезанието се организира по инициатива на Стопанска академия „Д. Ценов „ , катедра „Контрол и анализ на стопанската дейност“, гр. Свищов. Участниците от Пазарджик получиха сертификат, който им носи бонуси при кандидатстване в това висше учебно заведение. Четирима ученици получиха и индивидуални грамоти от ректора на академията, от декана на катедрата и от Националната организация на митническите агенти.

19икон