Пет общини на територията на областта нямат проблем с маркировката на пътищата и пешеходните пътеки в градовете и населените места. Те са изпълнили предписанията на наредбите за преодотвратяване на пътен травматизъм. Това са общините Батак, Брацигово, Лесичово, Ракитово и Сърница, стана ясно днес по време на заседание на Комисията по безопасност на движението. Това означава, че те са положили пътната маркировка и са обособили пешеходните си пътеки според изискванията на законодателството. Боядисани са в черно-бял цвят и имат надпис „Погледни“. Около пътеките са поставени и изискуемите от наредбите пътни знаци, а там където има възможност пътеките са осветени през тъмната част на денонощието.

В община Брацигово има възстановена асфалтова настилка от 1730 кв.м., изкърпени са 500 кв.м. път. Обновени са седем пешеходни пътеки и са поставени четири ограничители на скоростта. В община Ракитово има четиринадесет ограничители за скоростта, инсталирани са и видео камери за наблюдение на входно-изходните артерии на града. Извършен е и ремонт на уличното осветление на Костандово, Дорково и Ракитово.