Ротаракт клуб Пазарджик Бесапара организира кампания „Рециклирай с Ротаракт“ в НУ „Васил Левски“ гр.Пазарджик. Целта на проекта е образователна и занимателна. Ротаракт цели да запознае децата от най-ранна детска възраст с процеса на рециклиране и важността му. Да ангажира децата в началните училища с обществено полезна дейност.

Какво е рециклиране ? Защо е необходимо ? Как се прави ? Създаване на навици от ранна възраст. Стартът на събитието е бил в понеделник, то ще продължи до 29 март. Успоредно с акцията по събиране на рециклируеми отпадъци, децата ще се запознаят и с приложението им в индустрията. Ротаракт се ангажира да осигури всичко необходимо за претеглянето и превоза на събраната хартия, както и за награждаването на участниците. Училището трябва да осигури помещение за съхранението на хартията, която класовете ще събират през двуседмичния период на събиране. Наградите за участниците ще бъдат закупени със средствата от събраната хартия. Всички допълнителни разходи ще бъдат поети от Ротаракт клуб Пазарджик-Бесапара. Очакван обем на събраната хартия: Средно по 65 кг от клас или 1000-1500 кг общо тегло. Кампанията е насочена към началните училища от община Пазарджик и по-конкретно децата от първи до четвърти клас.

Знаете ли, че:

  • 72% от хартията в Европа се рециклира, докато в България този процент е много нисък.
  • 1 тон рециклирана хартия спасява 13 дървета, 4100 kW енергия и 2.5 барела петрол
  • Хартията може да се рециклира до 8 пъти

Мащаб и обхват

  • До края на първото полугодие на 2018 година ще се проведе една кампания в едно начално училище „Васил Левски“ в град Пазарджик. Като на национално ниво ще се проведе във всички областни градове.
  • През втората половина на 2018 и първо полугодие на 2019 ще се проведат 2 кампании, като се очаква да обхванат 2 или повече начални училища в град Пазарджик.