Областната дирекция на МВР в Пазарджик работи активно във взаимодействие с местната власт за превенция на престъпността опазване на обществения ред и осигуряване спокойствието на гражданите в региона.

Едно от тези направления на взаимодействие е изграждането на системи за видеонаблюдение. Още през юни 2015 година, както и в края на 2017 година директорът на ОДМВР-Пазарджик старши комисар Йордан Рогачев изпрати писма до кметовете на общини и общинските съвети. С тях той призова местните власти да обърнат сериозно внимание на възможностите за изграждането на системи за видеонаблюдение.

Припомняме, че тези системи, разположени по подходящ и ефективен начин на точки определени след внимателен анализ на средата за сигурност са метод, който е доказал своята ефективност, както по отношение на превенцията, така и при работата по разкриването на конкретни престъпления и други закононарушения.