Регионална библиотека „Никола Фурнаджиев” – Пазарджик организира конкурс за рисунка на тема „Освобождението”. Конкурсът е посветен на 140 години от Освобождението на България от османско иго. В конкурса могат да участват всички ученици, учащи в училища от областта, разпределени в три възрастови групи

  • до ІV клас
  • V – VІІ клас
  • VІІІ – ХІІ клас

Необходимо е всеки да посочи в коя от категориите участва. До участие в конкурса не се допускат пряко ангажираните с конкурса представители на Регионална библиотека „Никола Фурнаджиев” – Пазарджик

РЕГЛАМЕНТ

Всеки участник може за изпрати не повече от две рисунки с размери до 35/50 см., като може да се използва свободно избрани материали и техники: акварел, темперни бои, пастели, графика, флумастер, молив, колаж, смесени техники.

Творбите не трябва да се паспартират и рамкират.

На гърба на всяка рисунка е необходимо да бъдат отбелязани четливо следните данни:
– трите имена на автора;

– клас и училище;

– дата, месец и година на раждане

– е-mail, точен адрес, телефон за контакт;

КРИТЕРИИ

 Оригиналност на рисунката;

  • достоверност на темата;
  • композиция;
  • съчетаване на цветовете;
  • адекватно използване на техниките;
  • цялостен дизайн

Крайният срок за изпращане на творбите е 4 май 2018 година вкл. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 10 май 2018 г.

А най-добрите рисунки ще бъдат включени в изложба, която ще се открие в деня на награждаването.

НАГРАДИ

Във всяка възрастова група ще има награди за 1-во, 2-ро и 3-то място.

АДРЕС И СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ

 Творбите, които ще участват в конкурса, могат да се изпратят по куриер или по поща на адрес: 4400 гр. Пазарджик

ул. „Любен Боянов” 3

РБ „Никола Фурнаджиев”

За контакти и допълнителна информация:

e-mail: libnf@abv.bg; izk_bibl@abv.bg

телефон: 034/45 50 49; 034/45 62 33 – Централа на РБ „Н. Фурнаджиев”

лице за контакт: Стефка Преждарова