Информационно събитие, посветено на Световният ден за борба с туберкулозата се проведе на 22 март в РЗИ Пазарджик, с партньорското участие на Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания, Фонд за превенция на  престъпността ИГА и здравни медиатори, съобщиха от Регионалната здравна инспекция в Пазарджик.
Тази година  мотото на Световния ден за борба с туберкулозата – 24 март, призовава да се открият лидери за ликвидиране на туберкулозата – лидери от политиката, общинското управление, лечебната мрежа, НПО, гражданското общество.
По данни на Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата, заболеваемостта от туберкулоза в Пазарджишка област през 2007 г. е била 28.8 на 100 хиляди души население /за страната е отчетена 37 на 100 х./, а през 2016 г. тя е намаляла до 19.7 на 100 хиляди /за страната 21.3/.
Подчертано ефективни са провежданите всяка година Дни на отворените врати, които дават възможност за добра разкриваемост на случаите на туберкулоза и латентна туберкулозна инфекция, както и своевременна хоспитализация, лечение и прекъсване на веригата за предаване на инфекцията на други хора.