* Кметът на Пещера Николай Зайчев е част от българската делегация

Българската делегация в Европейския комитет на регионите се присъедини към Алианса за силна кохезионна политика. Алиансът настоява политиката на сближаване на ЕС трябва да продължи да представлява поне една трета от бюджета на ЕС след 2020 г. и да подкрепя всички европейски региони. Намаляването му рискува да задълбочи разделението в Европа и би подкопало бъдещето на Европейския съюз. Българските кметове, които са в Брюксел за редовната сесия на Комитета, се подписаха под декларация, че като Алианс ще работят заедно за постигане на силна политика за насърчаване на икономическото, социалното и териториалното сближаване в Европейския съюз след 2020 г.

„Обединихме се в подкрепа на 9 принципа и призоваваме представителите на всички институции на европейско, национално, регионално или местно ниво, гражданското общество и бизнеса да направят същото през следващите месеци. Ние настояваме кохезионната политика да е дългосрочна инвестиционна политика, тя е необходима повече от всякога като израз на европейската солидарност за преодоляване на икономическото, социалното и териториалното разделение. Не на последно място кохезионната политика трябва да бъде опростена и подобрена“, сподели кметът на Пещера Николай Зайчев, който е сред подписалите декларацията.

От стартирането си декларацията на Алианса е подписана от повече от 4000 отделни подписали страни, 100 региона, 70 градове и окръзи, 50 асоциации на регионални и местни власти, 40 членове на Европейския парламент и 30 секторни асоциации на ЕС.

След като положиха подписите си под декларацията, българските делегати бяха домакини на колегите си от Комитета. На официално събитие беше представено българското председателство на ЕС. Тъй като една от теми на председателството е Западните Балкани, по запитване на Българското Председателството за този регион на полуострова и политиката на сближаване по време на сесията бяха разгледани две становища на тема „Разширяване: включване на местните и регионалните власти от Западните Балкани в инициативите на ЕС за макрорегионално, трансгранично и транснационално сътрудничество“ и „Цената и рискът от липсата на сближаване: стратегическата стойност на политиката на сближаване за изпълнението на целите на Договора и справянето с новите предизвикателства пред европейските региони“.

След края на официалната част, всеки от кметовете представи характерни за своя регион храни и напитки. С подкрепата на „ВП Брандс интернешънъл“, кметът на Община Пещера представи някои от прекрасните вина на пещерския винпром. Божествената напитка получи висока оценка за качество и вкус.

24hrani-napitki