За четвърта поредна година Община Пазарджик организира кампания под надслов “По-чист, по-зелен и цветен Пазарджик – 2018”, която ще се проведе на 24 март /събота/ от 9.00 до 14.30 часа. Всички заинтересовани ще имат възможността да предадат отпадъци от: излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /включително едрогабаритно/, хартия, пластмаса, стъкло, излезли от употреба батерии и акумулатори.

Срещу предаден отпадък, всеки гражданин може да получи цветя, декоративни храсти или дървета.

Ще бъдат обособени 6 пункта на територията на града:

–  Пресечката на ул.”Цанко Церковски” и ул.”Петър Бонев”;

– Пресечката на ул.”Стоян Василев” и ул.”Кочо Честименски” – до входа на ЕГ ”Бертолд Брехт”

– Пресечката на ул. ”Пловдивска” с ул. “Стефан Караджа” – зад аптеката на паркинга;

– ул.”Патриарх Евтимий”, до ЦДГ „Дъга”;

– ул.”Панайот Волов” до СОУ ”Любен Каравелов” /Църквата “Св. Георги”/;

– Пресечката на ул.”Александър Стамболийски” и ул.”Славянска”.

На посочените по-горе места ще бъдат разположени: цветни контейнери за хартия, пластмаса и стъкло; контейнер тип „Бобър” за битов отпадък и автомобили за едрогабаритни отпадъци и излязло от употреба електрическо и електронно оборудване.

Община Пазарджик ще осигури 4 500 бр. цветя и 100 броя млади фиданки.

Партньори на провежданата кампания са:

  • „Брокс” ООД, която ще осигури контейнери за битов отпадък и извозването им;
  • „Екобулпак” АД, която ще осигури контейнери за хартия, пластмаса, стъкло и извозването им, както и 80 бр. млади туи;
  • „Екопак България” АД, която ще осигури контейнери за хартия, пластмаса, стъкло и извозването им;
  • „Стийл Интертрейд”, която ще осигури, автомобили за предадено излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и извозването му;

Поради нарастващия интерес с всяка година, през тази в провеждането на кампанията ще бъдат включени и някои от по-големите села на Община Пазарджик – Мало Конаре, Главиница, Ивайло, Черногорово,Паталеница, Синитово, Мокрище, Звъничево, Огняново.