Младежки дом Пазарджик стартира гласуването за връчването на Златен знак на Младежки дом. Номинираните личности са обявени след процедура по набиране на Номинации за носител на Златния знак на Младежки дом Пазарджик  за 2017 година.

Знакът се присъжда  на личност, допринесла за развитието, утвърждаването и популяризирането на Младежкия дом. Тази година  са номинирани следните личности (по азбучен ред):

 

  • Александра Кисовска – художник. Дългогодишен ръководител на Школата по изобразително изкуство към Младежки дом Пазарджик. Под нейно ръководство младите художници печелят отличия в областни, национални и международни конкурси; участват в изложби и издигат авторитета на институцията, която представляват. Всяка година голяма част от възпитаниците ú продължават образованието си в специализирани средни и висши учебни заведения.
  • Елена Тоткова – преподавател в ОУ „Св. Климент Охридски“. Дългогодишен сътрудник на Младежки дом Пазарджик за приобщаването и включването на ученици от ОУ „Св. Климент Охридски“ в инициативи и културни и  иновативни форми на образование  на Дома.
  • Мария Дъбова – журналист, в. „Знаме“. Отразява събитията и инициативите на Младежки дом от много години. Популяризира дейностите на Дома с коректно отношение и внимание към фактите.
  • Николета Манджукова – дългогодишен журналист. Мениджър на Национален пресклуб БТА – Пазарджик. Помага за организирането и излъчването на пресконференции за събитията на Младежки дом Пазарджик, с което нашите новини влизат в медийния живот на България.

 

Гласуването ще се извърши онлайн в периода от 26 март до 10.00 часа на  4 април на сайта на Младежки дом Пазарджик www.mdompazardjik.com . Връчването на знака ще стане на церемония по време на Годишния концерт на ПТС „Чудесия“ на 5 април 2018 година от 19.00 часа на Площад „К.Величков“.

 

Знакът се връчва  всяка година през месец април за рождения ден на Младежкия дом. Присъжда се на личност, допринесла за развитието, утвърждаването и популяризирането на Младежкия дом; за финансовото подпомагане на дейността на Дома; за подобряване условията на работа в Дома и подобряване на материалната база през изминалия едногодишен период.

Номинирани личности, спечелили веднъж Златния знак, не участват в следващо гласуване.

Носители на знака в предходните години: Таня Димитрова, Стоян Караджов, Спас Крайнин  и Нишан Бъздигян, Станимир Стоилов.