Областният управител на Пазарджик Стефан Мирев ще председателства заседанието на Регионалния съвет за развитие /РСР/ на Южен централен район /ЮЦР/, което ще се проведе на 29.03.3018г. /четвъртък/, от 11.00ч. в х-л „Форум“ гр. Пазарджик. В заседанието ще участва заместник – министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова, която ще представи вариантите за ново райониране и основните мотиви за промяна на районите от ниво NUTS 2 в страната, в рамките на дискусия по темата с участието на кметове на общини, областни управители, представители на бизнеса, научната общност и др.

Дискусиите за новото райониране на страната са част от инициатива на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, която цели широко обществено обсъждане на предложените от междуведомствена работна група 3 варианта за ново райониране. Подобни дискусии се провеждат на ниво регионални съвети за развитие, а целта е да се чуят мнения, позиции и аргументи, за да се вземе най-консенсусното и работещо решение.

По време на заседанието ще бъде представена и обсъдена разработка по на тема: „Картиране на системата от стратегически документи за регионално развитие и предложение за нови подходи в националната политика за регионално развитие“. Областният управител на Пазарджик Стефан Мирев ще поиска подкрепата на Регионалния съвет за развитие за осигуряване на средства в бюджетите на Областните администрации за почистване на речните корита извън урбанизираните територии.