Първи „б” клас от НУ „Васил Друмев” с класен ръководител Ева Щерева е победителят за март в конкурса „Клас на месеца” под мотото „Бъди отговорен – бъди в час”, обявен от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/ към Община Пазарджик.

Наградата – плакет „Клас на месеца” и грамота, им беше връчена от Гергана Табакова, директор на дирекция „Образование и култура” и зам.-председател на МКБППМН. Класовете, номинирани в конкурса „Клас на месеца”, получиха грамота за участие. Голямата награда в конкурса – еднодневна екскурзия в страната и призът „Клас на годината”, ще бъдат присъдени в края на учебната година.

За първи път носители на приза са първокласници. Малките ученици, които днес ще имат Празник на буквите, впечатлиха журито, съставено от членове на МКБППМН, не само със своя отличен успех и дисциплина, а и със своята сплотеност и толерантност. Класът има талисман, който всеки ден се дава от класния ръководител на ученик с отлично поведение и успех. Идеята е по този начин да стимулира доброто поведение, успеваемост и толерантност сред децата.

„В този клас учениците трудно си обясняват значението на думите „тормоз“ и „агресия“ поради липса на  проблеми от такъв характер”, посочва директорката на училището Илиана Чалъкова.

29думев