Тази вечер арменската общност в Пазарджик ще посрещне Великден. Утре по Арменския православен църковен календар се пада Возкресение Христово. Празничната Света литургия е насрочена от 10.30 ч. в арменската ни църква „Сурп Степаннос“ / Свети Стефан /- Пазарджик, съобщи Нерсес Ширинян.

31нерсес

Първата страна, приела християнството за официална религия 

Армения приема учението на Иисус Христос в 301 г. и се превръща в първата в света държава, обявила християнството за официална държавна религия. Многолика е ролята, която изиграва Арменската църква през вековете. Тя е източник на духовна сила за вярващите както в критични мигове, когато животът им е на ръба на ятагана, така и през годините на съзидателен труд. Арменската църква успява да обедини в здрава връзка покръстилите се в лоното й, белязвайки ги със свещения знак на святото си миро. Духовните й водачи винаги застават достойно начело на своя народ, осъзнавайки отговорността на мисията си както пред Бог, така и пред историята.

Небезизвестна е крилатата фраза на големия американски писател от арменски произход Уилям Сароян – „Съберат ли се повече от двама арменци на което и да е място по света, те първо иззидат църква, а до нея училище“.

Арменците в България

Носеща всички белези на своята национална принадлежност, през годините арменската диаспора в България бавно и постепенно изгражда своя духовно-религиозен живот. Исторически сведения, достигнали до нас, ни отвеждат към далечните XV – XVI в., когато през 1566 г. в днешния град Русе е живяло малобройно арменско население, което е посещавало свой храм. За това свидетелства барелеф с арменски надпис от споменатата година. През 1610 г. арменците тук издигат нов храм, който освещават под името „Света Богородица“ („Сурп Аствадзадзин“).

От турски документ от ХІІІ век пряко узнаваме за съществуването на арменска общност в Татар Пазарджик и на храма ѝ тук /въз основа на протокол от 1685 г. за покупко-продажба за сметка на църквата/. Все пак не разполагаме с конкретни данни, за да посочим точната дата на нейното строителство. Вероятно  тя е продължила да съществува вече като нова постройка, тъй като се говори за освещаване на същата през 1700 година. Впоследствие е опожарена и изгоряла.

През 1820 година е построена  нова църква, издигната от  арменски преселници, дошли от Армения. След земетресението от 1928 година храмът е бил напукан и е ремонтиран, а на 13 юни 1946 година изгаря до основи заедно с цялата църковна утвар в него.

В Пазарджик арменската диаспора днес има свой духовен дом, първата копка за „Сурп Степанос“ е направена на 14 май 2005 г., църквата е действаща от няколко години и в нея се отслужват служби на всички големи християнски празници, но съобразно Арменския православен календар.