За поредна година Академията на МВР отваря врати за прием на курсанти, студенти и докторанти за учебната 2018-2019 г. Мисията на преподавателите на висшето учебно заведение е  да подготви високопрофесионални специалисти за бъдещи успешни служители на Министерството на вътрешните работи. В отговор на това академията предлага качествено обучение,  въведени са съвременни интерактивни методи и техники на преподаване.

Подробности за специалностите и за изискванията към кандидатите можете да прочетете в електронния справочник на сайта на Академията на МВР https://www.mvr.bg/academy, секция „Учебна дейност“.