Стратегическите и практическите аспекти на сътрудничеството между антитерористичните структури в ЕС бяха обсъдени по време на командирската среща на Мрежата АТЛАС. Подчертано бе ключовото значение на директните контакти между сродните звена за обмен на мнения, споделяне на добри практики и намиране на ефективен отговор на общите предизвикателства. В този смисъл бе направен преглед на дейностите по уеднаквяване на работата в областта на тактическите действия, усъвършенстване на професионалната квалификация, както и по отношение на синхрона при взаимодействие в критични ситуации.

„Повишаване сигурността на европейските граждани е един от основните приоритети на Българското председателство на Съвета на ЕС. Тази цел може да бъде постигната само със съвместните усилия на всички държави членки, в сътрудничество с ключови партньори извън ЕС“, подчерта заместник-министърът на вътрешните работи Стефан Балабанов при откриване на командирската среща. Той отбеляза, че страната ни членува активно в АТЛАС от 2008 г. и участва в ежегодните учения и други практически програми, организирани от мрежата, както и в специалната обменна програма на Европейския полицейски колеж (CEPOL) за членовете й.

Задълбочаването на сътрудничеството между АТЛАС и Европол бе сред важните акценти по време на разговорите в контекста на стратегията за развитие на мрежата. Участниците се запознаха и с текущия анализ на заплахите, изготвен от правоприлагащата агенция на ЕС.

Като част от дневния ред бяха обсъдени също въпроси, свързани с актуалните дейности, планираните за 2018 г. съвместни учения, както и идеи за бъдещо взаимодействие. Командирите разгледаха специални тактики, техники и похвати за провеждане на високорискови операции с цел анализ на подготвеността на ръководените от тях антитерористични звена.