Димитър Петков е председател на областната организация на БЗНС, той е и един от радетелите за отмяна на еднодневните трудови договори, които затормозяват работата на земеделските производители и водят до разходи и глоби, които те не могат да си позволят.

Г-н Петков, беше ли внесено предложението за промяна на чл.114 а, касаещо еднодневните трудови договори, за което съобщихте преди две седмици?

          Да, така както ни беше обещано в разговора, който проведохме заедно с Стоян Кузев (кмет на село Юнаците) с Министъра на труда и социалната политика – Бисер Петков, миналия четвъртък в Народното събрание бе внесено предложение от група народни представители от ГЕРБ, за корекции в Кодекса на труда касаещи чл. 114 а.

С предложението за промени се дава възможност да се сключват еднодневни договори, с период за продължителност на работата за 4 часа. Такъв тип дейност е основно при прибирането реколтата и касае много от производителите на различни плодове и зеленчуци. По този начин се спестяват едни абсурдни разходи на голям брой земеделски стопани за осигуровки на хората, които работят 4 часа, а осигуровките които се заплащат са за 8 часа.

Очаквам дебат при обсъжданията, както в комисиите по социална политика и земеделие, така и в Пленарна зала и все още имам надежда да се приемат и две други разумни предложения на земеделските производители:

За по-лесна процедура по отношение въвеждането и отчитането на трудовите договори. Също и за тяхното удължаване, без да се изисква всекидневното попълване на  една и съща информация, за едни и същи лица, за една и съща дейност до приключването и.

Да се даде възможност заплащането за положения труд да не е ежедневно, а на няколко дни, седмично, или при приключване на работата (естествено със съгласието на работника), така както е практиката и в други страни от ЕС.

Тези предложения са прагматични както за работодателите и за работниците, така и облекчават държавната администрация, и е редно да намерят място в решенията за промени.

 Смятате ли, че сте успели след почти двегодишните усилия и протести на земеделските производители?

          Определено, това предложение е стъпка в правилната посока за премахване на финансовите  тежести, които излишно бяха стоварени върху земеделските производители. Вярвам, че и по отношение на  административното бреме също може да се намери вярно решение. За това има възможности и в поднормативните актове, каквато е Наредбата за  прилагането на чл.114 а, но за което основата ще са приетите текстове за корекции на Кодекса на труда.

В дните след Великден не може да не сме пак с надежда, с вяра в доброто и разчитам на разумни решения на народните представители, съгласувани с изпълнителната власт. Очаквам всички местни депутати да покажат по-голяма активност и заинтересованост по отношение на проблемите на земеделското съсловие. Естествено и без колебание нашите  усилия ще продължат и без съмнение следим, кой какво казва и прави. Очаквам в края на май, началото на юни промените да са вече факт.