В  Административен съд – Пазарджик успешно стартира образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. За трета поредна година съдът участва в тази съвместна инициатива между Висшия съдебен съвет и Министерството на образованието и науката, чиято цел е повишаване на правната култура на учениците и формирането им като отговорни и активни граждани.

Партньор на Административен съд – Пазарджик в образователната програма за учебната 2017/2018 г. е Профилираната математическа гимназия „Константин Величков“ – гр. Пазарджик.

Първата от петте планирани срещи  на учениците със съдиите–лектори  се проведе вчера в зала № 1 на съда. Темата „Съдебната система в Република България. Структура на съдебната власт. Функции на съдебната власт. Разделение на властите според Конституцията на Република България. Върховният административен съд и административните съдилища като част от съдебната система в България“ бе представена от председателя на съда – Мариана Шотева и съдия Георги Петров. Лекторите успяха да провокират интереса на учениците, които взеха активно участие в срещата.