През февруари 2018 г. в област Пазарджик са функционирали 47 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1 857, а на леглата – 3 911. В сравнение с февруари 2017 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) намалява с 11.3%, а на леглата в тях – 0.3%

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през февруари 2018 г. е 50 137, или с 4.5% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като 91.5% от тях са осъществени от български граждани и 8.5% – от чужди.

Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Израел – 13.1%, следвани от Русия – 10.9% и Швеция – 7.9% .

Пренощувалите лица в местата за настаняване през февруари 2018 г. в област Пазарджик намаляват с 8.0% в сравнение със същия месец на 2017 г. и достигат 21 791. От всички пренощували лица 95.4% са българи и са реализирали средно по 2.2 нощувки. Пренощувалите чужденци са 1 010 и са реализирали средно по 4.2 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през февруари 2018 г. е 46.4%. В сравнение със същия месец на предходната година общата заетост на леглата намалява с 2.1 процентни пункта.

Приходите от нощувки през февруари 2018 г. достигат 2 477 842 лв., или с 0,3% повече в сравнение с февруари 2017 година. Регистрирано е увеличение на приходите от чужди граждани – с 99.1% и намаление от български – 3.9%.