Стотици хора с увреждания и техните родители се включиха в шестия национален протест. Конкретните им искания са за по-добри социални политики. Хората настояват за закон за личната помощ, който да регламентира помощта, която хората получат спрямо конкретното заболяване. Шествието зпаочна от Министерския съвет, където около час протестиращите настояваха премиерът Бойко Борисов да слезе на среща с тях, но това така и не се случи. След това демонстрантите се отправиха към НДК, където заседават социалните министри от всички страни в ЕС.

Междувременно преди началото на днешното заседание на кабинета, премиерът Бойко Борисов разпореди проверка по случай с майка, чието дете с увреждания ще получи много по-адекватни грижи и помощ в Холандия, отколкото в България. Пред екрана на НОВА, жената заяви, че ще емигрира, защото вече не може да се бори с бездушието на чиновници и бюрократи, които я препращат от гише на гише. Тя поясни и това, че в чужбина родителите на децата не само се грижат за тях, но и им дават шанс да работят. В нашите условия това е невъзможно, „системата ме превръща в паразит, аз нямам нито един работен ден от раждането на дъщеря ми до днес, каза жената.

Тя обясни как е водила битка, за да получи ортопедични обувки за момиченцето си, което днес е на тринадесет години и страда от детска церебрална пареза. Социалните служби ѝ обяснили, че детето няма да проходи и заради това не се нуждае от обувките. „Те са задължителни, каза майката, защото когато ги носи се предотвратява последващото изкривяване на стъпалата ѝ“.

Три нови медицински изделия се включват в списъка с помощните средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия, за купуването на които хората с увреждания ползват целева помощ от държавата, стана ясно днес след заседанието на Министерски съвет. В него ще влязат вертикализаториге за деца е увреждания, детските рингови инвалидни колички и детските инвалидни колички. Това предвиждат промени в Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания, които бяха одобрени от правителството.

С промените се въвежда изискването медицинските изделия по индивидуална мярка да бъдат изработвани по поръчка за конкретен пациент. По този начин ще се гарантира, че на правоимащите ще се предоставят медицински изделия, съобразени с техните индивидуални потребности.

Като цяло, с новите текстове се въвежда по-ефективен контрол и намаляване на административната тежест при предоставянето на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия.Променя се механизмът по предоставяне и изплащане на целеви помощи за купуване на медицински изделия и помощни средства. Ще се преустанови практиката да се предоставят пари на ръка на правоимащите. Променя се и начинът за предоставяне и отчитане на изделията. По този начин ще бъдат ограничени възможностите за неизползване на финансови средства от бюджета по предназначение.

Хората с увреждания ще получават необходимата помощ и медицински изделия, без да се налага да посещават многократно дирекциите „Социално подпомагане“. Ще отпадне и необходимостта да предоставят отчетни документи за покупката на помощните средства.

Регламентира се и по-гъвкав механизъм за отчитане и заплащане на отпуснатите целеви помощи за реално предоставените медицински изделия и помощни средства. Оптимизират се и начините за осъществяване на контрол върху разходването на финансови средства, като същите ще се изплащат на доставчиците при реално предоставени изделия на нуждаещите се.
Месечните добавки за социална интеграция и целевата помощ ще се отпускат по настоящ, а не по постоянен адрес, както беше до сега. По този начин ще се създадат по-адекватни условия за достъп до подпомагане на хората с увреждания.