По покана на Представителството на Европейската комисия в България, областните управители от страната участваха в работно посещение в Европейската комисия в Брюксел. Програмата на информационната визита включваше представяне на Европейската комисия като институция и функционирането й. Пред областните управители беше презентиран процесът на вземане на решения в Европейския съюз, свързани с представянето на различни европейски политики и теми.

В рамките на двудневния форум бяха обсъдени отделни секторни политики, сред които общата селскостопанска политика за бъдещето на храните и земеделието, енергийно-транспортната мрежа в Европа, предизвикателствата за разширяване на ЕС и възможностите за страните от Западните Балкани. Сред обсъжданите теми бяха: „Политика на сближаване и Европейски Структурни и Инвестиционни фондове – Настояще и бъдеще“, „Хуманитарна помощ и гражданска защита“, както и „Бюджетът на Европейския съюз“.

19БРЮКСЕЛ