Служители на „Тролейбусен транспорт“ почистват клоните надвиснали над тролейбусните линии в Пазарджик. Малко камионче с автовишка предизвиква интереса на минувачите, които се спират, за да видят каква е целта на човека в „металната чаша“. Обрязването на клоните се извършва два пъти годишно, а е наложително да се прави, защото клоните се опират в жиците, а има случаи, при които се напъхват в „тирантите“ на тролея и предизвикват неговото спиране. По график камиончето ще обходи всички градски линии, за да отстрани клоните.

20тролей20тролей120тролей220тролей3