Община Велинград е с най-прозрачен и достъпен сайт от органите на местно самоуправление в Пазарджишка област, а община Белово е на другия полюс. РИОСВ-Пазарджик продължава да е отличник в това отношение, а РУО МОН трябва да надгражда най-много. Това стана ясно днес, когато Програма „Достъп до информация” (ПДИ) представи резултатите от гражданския одит на активната прозрачност 2018 в националния пресклуб на БТА.

Анализът и класацията се базират на оценяване на интернет страниците по отделни индикатори и подаване на електронни заявления до административните структури в системата на изпълнителната власт.

В периода 6 февруари – 30 март 2018 ПДИ прегледа и оцени интернет страниците на 567 административни структури на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво, публично правни субекти и независими органи на власт.

В рамките на проучването бяха подадени 567 електронни заявления с искане за предоставяне на отчета по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) за 2017. От 2008 г. институциите са длъжни не само да изготвят, а и да публикуват в нитернет отчета, който трябва да включва данни за постъпилите заявления за достъп до информация, за направените откази и причините за това.

Целта на проучването е да оцени как органите на власт изпълняват задълженията си по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) и други нормативни актове за публикуване на информация в интернет, и как отговарят на заявления за достъп по електронен път.

На 14 март 2018 г. ПДИ изпрати предварително резултатите на всяка от проучените институции за обратна връзка и отрази постъпилите коментари.

 

Какви са резултатите за Пазарджишка област?

 

При органите за местно самоуправление община Велинград е на 16-о място от 265 общини с 80 точки (първенецът е община Банско с 92,5 т.), а досега никоя от нашите общини не е имала толкова предно класиране.

В класацията следват миналогодишният първенец за областта ни община Панагюрище (тя е паднала с 13 места и сега е на 46-о място със 72,3 т.), община Брацигово (54-о място със 70,6 т.), община Ракитово (58-о място със 70 т.), община Септември (63-о място с 69 т.), община Пещера (97-о място с 64,8 т.), община Стрелча (103-о място с 63,7 т.), община Батак (145-о място с 58,3 т.), община Сърница (164-о място с 56,5 т.), община Пазарджик (196-о място с 52,4 т., докато миналата година тя беше на 58-о място), община Лесичово (197-о място с 52,1 т.), а последна е община Белово (място номер 200 с 51,8 т.)

В рейтинга на областните администрации Пазарджишката е в „златната среда” – на 14-о място от 28 (миналата година бе на 18-о място).

 Какво е класирането в останалите териториални институции на изпълнителната власт?

РИОСВ-Пазарджик е на пето място с 63 т. (на първо място е РЗИ-Силистра с 67 т.) от цели 151 институции в рейгинга. Екоинспекцията е следвана от РЗИ-Пазарджик, която е на 31-о място с 51,8 т., от Областна дирекция „Земеделие”-Пазарджик – на 59-о място с 44,6 т., от РДГ-Пазарджик, която е на 77-о място с 42,4 т. ОД МВР-Пазарджик е на 89-о място с 43 т., а РУО-МОН е на 139-о място с 32 т.

В общия рейтинг от 567 институции най-предно място заема община Велинград (26), а най-назад е РУО МОН (515).

Нивото на прозрачност през 2018 бе оценявано с точки по 108 (122 за общините) индикатора.

За втора година бе отчетено дали страниците са съобразени с нуждите на хората със зрителни затруднения и дали имат текстова версия.

Така например за пазарджишките сайтове прави впечатление, че правомощията на институцията не са представени в отделен текст в ОД МВР, РУО и общините Пазарджик, Белово и Сърница. Община Сърница и ОД МВР не са публикували устройствен правилник на институцията, а общините Велинград и Пещера, РУО МОН и РЗИ-Пазарджик нямат публикувани списъци и регистри на индивидуалните актове.

Списъци на подалите декларации за конфликт на интереси няма само в ОД МВР, община Лесичово и община Брацигово, но в последните две институции има качени декларации.

Приблизително 50:50 са институциите ни, които имат или нямат списъци на общите нормативни актове, които са издали.

Само в 31,6 процента от пазарджишките интернет страници има публикувани отчети за дейността. Отделна секция „Достъп до информация” пък няма единствено на сайтовете на община Сърница и РДГ-Пазарджик.

Но пък навсякъде има публикуван правилник на Общинския съвет и структура на администрацията, налице са и услугите, които предоставя дадената институция, навсякъде има списъци на нормативните актове и при 99 процента от сайтовете са публикувани текстовете им. Нещо, с което не могат да се похвалят доста области в страната.