Нерсес ШИРИНЯН

Пред Хачкара в двора на арменския духовен храм „Сурп Степаннос“ в Пазарджик , се сбраха представители на арменската общност и приятели на 24 април т.г. , за да отдадат почит на 1.5 милиона светци-мъченици от Геноцида, осъществен от Османска Турция през 1915-1922 година на миналия век. Възпоменанието бе открито и ръководено от инж.Нишан Бъздигян, зам.-председател на Църковното настоятелство. Обстоен и задълбочен анализ на историческите факти и събития , поднесе изтъкнатият социолог и политолог Олег Мардиросян, като накрая направи ретроспекция и на настоящите събития и нюанси в тази област. Накрая всички присъстващи сведоха глави с едноминутно мълчание , пред светлата памет на свидните арменски жертви от всички възрасти, а Хачкара бе обсипан със свежи цветя.