Трети клас от ОУ „Стефан Захариев” с класен ръководител Десислава Колибанекова е победителят за април в конкурса „Клас на месеца” под мотото „Бъди отговорен – бъди в час”, обявен от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/ към Община Пазарджик.

Наградата – плакет „Клас на месеца” и грамота им беше връчена от Гергана Табакова, директор на дирекция „Образование и култура” и зам.-председател на МКБППМН.

За първи път носител на приза е клас, в който децата са изцяло от ромския етнос. Третокласниците привлякоха вниманието на журито, съставено от членове на МКБППМН, със своята дисциплина, сплотеност и толерантност.

„Макар някои хора да са предубедени към етноса им, факт е, че моите ученици са състрадателни и загрижени към околните. Винаги са готови да си услужат, без да търсят възвращаемост. Отчитат напредъка на другарчето си и по свой начин го толерират, като бурно го аплодират. Грижат се един за друг”, подчертава класната ръководителка Десислава Колибанекова.

Преподавателката е удовлетворена, че възпитаниците й редовно посещават учебните занятия. Постигнали са изключителен напредък в опазването на материалната база. Имат жажда за успех, напредък и признание. Учат се да носят отговорност за направените избори и последствията, до които водят те.

„На фона на ежедневието, което имат, ценностната им система и приоритетите им, смело мога да кажа, че съм горда. Те са също толкова чувствителни, колкото и всеки друг и имат нужда от подкрепа, колкото и другите деца, казва г-жа Колибанекова.

Що се отнася до постиженията им , мога да твърдя, че здраво се потрудиха. Напредъкът за деца билингви е равностоен на много покорени върхове. А факторът, с който се гордея е дисциплината. Тя е първопричина за всичките ни успехи до момента”.

Класовете, номинирани в конкурса „Клас на месеца”,  получават грамота за участие. Голямата награда в конкурса – еднодневна екскурзия в страната и призът „Клас на годината”, ще бъдат присъдени в края на учебната година.