В област Пазарджик силният пол преобладава над дамите само в Батак, с 23 души и в Сърница, с 39 души. Но това важи само за градовете в тези общини. В прилежащите им села картинката сочи, че превесът е в полза на дамите. В останалите общински центрове жените са повече от мъжете. 20.2% от жителите на нашата област са на възраст над 65 г. В 57 български общини мъжете преобладават над жените, сочи справка на Националния статистически институт касаеща населението на страната към 31 декември 2017 година по градове, пол, общини и области.

Само в три български града и една община живеят по равен брой мъже и жени. Става дума за градове в областите Бургас, Видин и Перник.  В 23 области обаче има минимум по една община, в която преобладаващата част от населението им е от по-силния пол или общо 57 общини.

В област с административен център Кърджали в шест от седемте общини мъжете са повече като брой от дамите. Изключение прави само областният център. В община Ардино мъжете са повече от дамите със 74, в Джебел – с 89, в Кирково – с 10, в Крумовград – със 173, в Момчилград – със 79, и в община Черноочене – със 169.

В София област има пет общини, в които преобладава населението от мъжки пол. Това са Годеч /с 23/, Горна Малина /с 206/, Мирково /с 45/, Правец /с 87/ и Челопеч /с 47/. В областите Варна, Хасково и Шумен има по четири общини, в които мъжете са повече на брой от жените. В крайморската област това са Аврен /със 149/, Бяла /с 49/, Вълчи дол /с 44/ и Девня /с 59/.

В Хасковско това са Ивайловград /с 2/, Маджарово /с 2/, Минерални бани /със 124/ и Харманли /с 308/. В област Шумен общините са Върбица /с 94/, Каолиново /със 70/, Никола Козлево /с 22/ и Хитрино /с 54/.

Град                 всичко   мъже    жени    градове мъже   жени   села     мъже   жени

Пазарджик 257 965 126 454 131 511 161 706 78 544 83 162 96 259 47 910 48 349
Батак 5 457 2 715 2 742 2 857 1 440 1 417 2 600 1 275 1 325
Белово 7 806 3 811 3 995 3 449 1 692 1 757 4 357 2 119 2 238
Брацигово 8 683 4 283 4 400 3 813 1 879 1 934 4 870 2 404 2 466
Велинград 34 045 16 411 17 634 21 429 10 212 11 217 12 616 6 199 6 417
Лесичово 5 224 2 609 2 615 5 224 2 609 2 615
Пазарджик 108 376 52 961 55 415 68 572 33 054 35 518 39 804 19 907 19 897
Панагюрище 22 813 11 268 11 545 16 222 7 973 8 249 6 591 3 295 3 296
Пещера 17 899 8 768 9 131 15 986 7 846 8 140 1 913 922 991
Ракитово 14 543 7 181 7 362 11 976 5 901 6 075 2 567 1 280 1 287
Септември 23 860 11 900 11 960 10 208 5 026 5 182 13 652 6 874 6 778
Стрелча 4 525 2 165 2 360 3 781 1 795 1 986 744 370 374
Сърница 4 734 2 382 2 352 3 413 1 726 1 687 1 321 656 665