Граждански сдружения от цялата страна влизат в контакт помежду си, за да се борят и взаимно да си помагат при опазването на околната среда, както и на въздуха и водите на собствените си населени места, съобщи Мария Джуркова от сдружение „За община Пещера“. То бе създадено в противовес на друго НПО в общинския център, тъй като според учредителите му, трябва да се вземат спешни и незабавни мерки за промени в производственият процес на „Биовет“, тъй като предприятието продължава да замърсява въздуха на родопския град. Представители на сдружението са участвали и в протеста, който се състоя на 1 май в Попинци против сондажи за създаването на открит рудник в землището на селото, от „Асарел Медет“ АД.

Сдружението „За община Пещера“ е създадено, за да работи в обществена полза. Негов председател е Златка Цвеева. В момента сдружението е в контакт и планира да се включи в Асоциация с „Български център за зелена икономика“, „Нова Загора иска да диша“ и Инициативен комитет на с.Труд, допълни Мария Джуркова. Припомняме, че в края на соцрежима именно клубовете за гласност и преустройство „Екогласност“ станаха една от причините за реорганизация на властта, а постфактум прераснаха в партия.

Политическа партия  ПК “Екогласност” е първата автентична природозащитна партия в България, пряк наследник на Обществения комитет за екологична защита на Русе от м.март 1988 г., Движение “Екогласност” от м. февруари 1989 г. и Независимо сдружение “Екогласност” от м.април 1989 г. Партията бе регистрирана по Закона за политическите партии на 23 април 1990 г. и започва своята дейност чрез парламентарната си група от 17 депутати във Великото народно събрание. През лятото на 1990 г. депутатите на ПК”Екогласност” подписват новата Конституцията  на Р България, а партията напусна  СДС.
Първи председател  на партията е символът на българските еколози и рицар на демокрацията в България покойният вече актьор Петър Слабаков.