РИОСВ – Пазарджик провери 241 обекта от началото на годината до края на април, като почти половината са инспектирани извънредно. Издадени са 95 предписания за установени несъответствия по прилагане на екологичното законодателство и са съставени 15 акта за констатирани административни нарушения. През периода са издадени 26 наказателни постановления за нарушаване на екологичното законодателство, при които са наложени санкции на стойност 96 100 лв. Събраните суми от санкции през периода са 46 785 лева.

На „зеления“ телефон и на електронната поща на РИОСВ – Пазарджик са подадени 34 сигнала и 7 жалби, по които са извършени проверки или са предприети действия от експертите на инспекцията.