През настоящата учебна година Министерство на здравеопазването и Министерство на образованието и науката, съвместно с Министрество на околната среда и водите, Министерството на младежта и спорта, Министерството на културата и Представителството на Европейската комисия в България организираха Националенученически конкурс „Посланици на здравето”. Националният конкурс се провежда в две фази: Фаза 1 – Класиране на проектни предложения и Фаза 2 – Оценяване на резултатите от реализираните проекти. На първи етап одобрение получиха пет проекта от област Пазарджик.От тях три проекта са на СУ „Христо Ботев” – град Септември:

• Проект „Здрав дух в здраво тяло!” за учениците от IIIбклас и IIIв клас, с ръководители Елка Каравеликова и Елена Сестримска.
• Проект „Здравословно хранене и спорт – мисията възможна!” за учениците от Vа клас и VIа клас, с ръководители Недялка Спасова и Любка Попова.
• Проект „Аз, знанието и креативността срещу алкохолизма и тютюнопушенето!” за учениците от IX, X и XI клас, с ръководители Галина Дишкова, Вили Димитрова и Регина Карталова.
Целта на реализирането на тези проекти е чрез активно участие на учениците в различни интерактивни дейности да се формира правилно отношение към здравословния начин на живот.
Третокласниците изработиха книжка със здравословни рецепти и приготвиха здравословни сандвичи, салати и предястия. Представиха свои рисунки на плодове и зеленчуци. Запознаха се с ползите от здравословното хранене и спортуването в беседи, онагледени с презентации, от специалисти на РЗИ – град Пазарджик и училищната медицинска сестра Росица Кметска. Проектът завърши с участие на учениците в спортен празник в ЦПЛР – ДК гр. Септември.

Учениците от Vаклас и VIа классе срещнаха със специалисти от РЗИ – град Пазарджик, които им разясниха основни системи за здравословно хранене и необходимостта от правилен двигателен режим. Учениците получиха интересни информационни материали, изчислиха индекса на телесната си маса и сглобиха макети на хранителна пирамида.Изработихапостер на тема „Здравословното хранене – ключ към добро здраве и успех в училище” с основните принципи на здравословното хранене.

Подбраха здравословни рецепти, които са лесни за приготвяне и подходящи за закуска в училище, които представиха на постер „Какво да закусваме в училище” . Под ръководството на г-жа Гергана Христева – ст. учител по ФВС и треньор по плуване, проведоха спортно занятие, където усвоиха подходящ комплекс упражнения, които биха могли да правят и самостоятелно.
Учениците от IX, X и XI клас проведоха среща със специалисти от РЗИ – град Пазарджик по темата „Влияние на алкохола и тютюнопушенето върху организма на човека”, по време на която участваха в демонстрации с дрегер, „пушеща” кукла Сю и състезание по концентрация с алкоочила.

Направиха изложба от постери с рецепти за безалкохолни коктейли и проведоха състезание за най-добър безалкохолен коктейл. Гости бяха родители, а журито беше от дванадесетокласници. През месец март трите класа организираха състезание помежду си за изработване на постери по темата „Аз зная последиците от тютюнопушенето” и макети на бял дроб на пушач и непушач. Младите хора с желание се включиха в ролева игра „Откровено за и против ограничаване на употребата на алкохола и цигарите”, в която коментирахазаконовите мерки за намаляване на употребата на алкохола и цигарите и различните гледни точки към проблема. Изработиха и постери на тема „С хумор срещу тютюнопушенето и алкохолизма”.

През месец май предстоят последните дейности по някои от проектите. Продуктите от проектите – постери, макети, информационни табла, флаери, анкети, сценарии на състезания и ролева игра, книжка с рецепти ще се ползват в училище и в следващите години в часовете по човекът и природата, технологии и предприемачество, биология и здравно образование, ФВС, заниманията по интереси в ЦДО и за здравни беседи в часовете на класа. Ентусиазмът, с който участваха учениците в дейностите по проектите, показва, че темите са интересни за тях и имат нагласата да следват правила за здравословен живот.