Бюро по труда – Пазарджик
Ул. “Екзарх Йосиф” № 15 А
Работни места за специалисти с висше образование:

1 координатор производство /на машини/
1 счетоводител
2 социален работник
1 асистент продажби
1 служител отдел планиране
1 настройчик, металургични линии
1 главен специалист
1 организатор производство
1старши инспектор
1вътрешен коректор

Работни места за средно професионално, средно и основно образование:

2 счетоводител, оперативен
1 организатор
1 технически организатор
1 технически сътрудник с компютърни умения
1 социален работник
1 технически сътрудник, организира спедиторска дейност, владеене на английски език
6 продавач-консултант
4 помощник възпитател
1 домакин-чистач, сграда
9 касиер
1 рецепционист
9 камериер/ка
3 готвач
4 помощник готвач
1 помощник, кухня
5 работник, кухня
5 сервитьор
2 баристи
1 мениджър
8 ресторантски работник
2 гладач, ютия
15 отговорен оператор, месопроизводство
2 щанцьор, изработка на щанцформи
1 почиствач, метални отливки
1 асистент продажби
1 отчетник, планиране на материали
1 машинен оператор, металорежещи машини
1 настройчик, металургични линии
2 оператор на машини за плодове
2 оператор рязане на картон /велпапе/
2 машинен оператор производство на хартия
10 машинен оператор – месопроизводство
10 обслужващ работник хранително производство
1 обслужващ, бензиноколонка
5 машинен оператор, производство на пластмасови изделия
6 машинен оператор за производство на опаковки
1 механик, промишлено оборудване
1 механик
6 машинен оператор на поточна линия
5 монтажник, електронни елементи
4 електротехник
3 електромеханик
2 автомонтьор
1 Водач на електрокар
2 Водач на мотокар
2 шофьор, лекотоварен автомобил
7 шофьор, автобус
1 шофьор, тежкотоварен автомобил /международни превози/
1 шофьор, тежкотоварен автомобил
2 шофьор, бетоновоз
3 тракторист
2 работник, покриване метални повърхности
3 работник, млечни продукти
3 работник, пастировка
2 работник зареждане на акумолатори
3 леяр
3 шлосер
3 оператори на роботизирана машина за леене под налягане
2 настройчик/матричар/
1 огняр
7 хигиенист
1 детегледач
7 общ работник
5 електротехник
2 заварчик
1 общ работник, поддръжка на сгради
2 общ работник, боядисване на варели
1 животновъд
2 лепач
1 координатор
2 пекар-закуски
1сладкар
1работник в скадкарски цех
1кредитен консултант
1супервайзор
1бизнес администратор