Кампанията по розобера на маслодайната роза тече с пълна сила в Стрелча и Брацигово. Розопроизводители от родопското градче заявиха, че природа се е оказала благосклонна към тях, градините са пълни с цвят, а за щастие нямаше градушки. Падналите дъждове през последните седмици са оказали благоприятно влияние върху насажденията с рози, като са спомогнали за запазването на по-висок процент маслодайност в цвета.

Изкупната цена на розата е стартирала от 2.20 лв. за килограм, но на места достига и до три лева, тъй като розите като другите земеделски култури също имат различно качество.

По-високата цена тази години се обуславя главно от по-високото качество на продукцията тази година. Според розопроизводителите, средният добив тази година е около 380-400 кг./дка. За производството на един килограм розово масло са необходими 3 000 килограма розов цвят, чиято изкупна цена в момента в Европа е около 6000 евро за килограм. Основните пазари на българско розово масло са Франция, САЩ, Япония и Южна Корея.