Информационна среща на ръководството на „Асарел-Медет“АД с жителите на село Попинци се проведе на 8 май в залата на читалище „Искра-1872“. Сред присъстващите бяха бившите кметове на Попинци Мария Шопова и Нона Загорска, както и директорът на основно училище „Отец Паисий“ Ненка Загорска.

Председателят на Управителния съвет и изпълнителен директор на дружеството инж. Делчо Николов представи намеренията на компанията за геолого-проучвателни дейности, които предвиждат прокарването на 11 геоложки сондажа в площ „Коминското чукарче“ за една година.

Той гарантира пълната безопасност на проучванията и липсата дори на минимални рискове за околната среда, здравето и живота на хората, каквито спекулации се разпространяват. Като гаранция инж. Делчо Николов предложи сключването на меморандум, в който компанията поема ангажимент да изпълни геоложките проучвания съгласно най-добрите европейски и световни практики за опазване на околната среда и рекултивация, а в случай на неизпълнение – да изплати обезщетение на жителите на Попинци, чийто размер да бъде определен от хората, които живеят в селото. Изпълнителният директор на „Асарел-Медет“АД отхвърли категорично слуховете, че дружеството има намерения да добива златните залежи в местността Петелово. „Забравете за Петелово, забравете за златото, нашият интерес е само и единствено към проучвания за медно-порфирни руди в „Коминско чукарче“, заяви инж. Делчо Николов. На срещата присъстваха още инж. Иван Чолаков – директор „Производствeно-технически дейности“, инж. Ивайло Василев – директор „Инвестиционни проекти и развитие“, Ана Финджикова – директор „Човешки ресурси“ и инж. Мариела Джиджинкова – ръководител на отдел „Екология“.

Следващата информационна среща ще се състои на 10 май, от 18:30 часа в читалище „Искра-1872“- с. Попинци. След края на дискусията присъстващи в залата споделиха, че противници на проекта са посещавали домовете, за да увещават хората да не присъстват на информационните срещи на компанията.

В същото време стана ясно и това, че недоволните от бъдещите проучвания организират общо събрание на населението на с. Попинци в събота, 12.05.2018 г., от 20:00 часа, в Народно читалище „Искра – 1872“ относно намеренията за проучвателни дейности в местност „Петелово“. Каним управителния съвет на „Асарел-Медет“ АД да присъства на събранието на 12-ти май и да отговори на въпросите на жителите на с. Попинци по инвестиционното си намерение. Отправяме покана и към представители на всички свободни медии в България да присъстват и отразят събитието.

09факти