На 14 май ще се състои изпитът по математика, част от националното външно оценяване, което ежегодно се провежда за всички ученици от четвърти клас през този месец. На 16 май предстои изпитът по „Човекът и обществото”, а на 17 май –  по „Човекът и природата“. Учениците вече провериха своите знания по БЕЛ и литература.

И по трите предмета тестът включва 16 задачи от затворен тип с три възможни отговора, от които само един е верен, и още 3 задачи от отворен тип, на които учениците трябва да отговорят сами.  На всеки от изпитите четвъртокласниците ще имат на разположение един учебен час за работа върху задачите. Продължителността на всеки изпит за децата със специални образователни потребности е два учебни часа.

Целта на националните външни оценявания е да измерят индивидуалните постижения на учениците по различните предмети, да се определи необходимостта от подкрепа, където е необходима, както и да се осъществи мониторинг на образователния процес на различни нива – на училищно, на регионално и на национално.

7 клас  

21.5.2018 г. – Български език

23.5.2018 г. – Математика

10 клас  

11-15.6.2018 г. – Оценяване на дигиталните компетентности

Държавни зрелостни изпити

12 клас  

сесия май-юни

21.5.2018 г., 8 часа – Български език

23.5.2018 г., 8 часа – втори ДЗИ

29.5.-1.6.2018 г. – ДЗИ по желание

сесия август-септември  

28.8.2018 г., 8 часа – Български език

29.8.2018 г., 8 часа – втори ДЗИ

30.8.-2.9.2018 г. – ДЗИ по желание