Решението на общинския съвет за обявяване на 21 май за празничен и неприсъствен ден важи за всички работници и служителите, които работят на територията на община Пазарджик, съобщи директорът на Инспекцията – Димитър Търпов, той подчерта, че същото е било изисквано и от работодателите в общините Силистра и Кюстендил, по време на техните празници. Нито служителите в държавния, нито в общинския, а също и в частния сектор не би трябвало да полагат труд на този ден, ако са на подневно отчитане на работното време или на ненормиран работен ден.

Ако по някаква причина им се налага да работят в тези дни, например трябва да бъдат осигурени дежурни работници или служители, полагането на труд от тях трябва да бъде оформено със заповед от работодателя или от органа по назначение. В тези случаи работещите трябва да получат 75% увеличение на възнаграждението си за работата през този ден, тъй като положеният в почивен ден труд винаги е извънреден за работници и служители, чието работно време се отчита подневно. Според Кодекса на труда извънредният труд, положен в почивен, респективно неприсъствен ден, трябва да бъде заплатен със 75% увеличение. Друго увеличение на надницата в тези дни не е предвидено.

По-различно е заплащането на работници и служители, които работят в условията на сумирано отчитане на работното време. Ако по график те трябва да работят в почивния, съответно в неприсъствения ден, увеличение на възнаграждението не е предвидено. При тях положеният извънреден труд винаги се заплаща с 50% увеличение, но едва в края на периода, за който е въведено сумираното отчитане на работното време и само ако бъде отчетен извънреден труд. При законосъобразно изготвени графици би трябвало такъв да не се полага.

За да се спази законът, инспекторите по труда от дирекцията в Пазарджик също ще почиват. Ще има служители на разположение, за да има готовност за реагиране при необходимост.

Трябва да се има предвид, че проблемите, свързани с полагането на труд в празнични и почивни дни, са свързани най-вече със заплащането на труда, което се установява на по-късен етап – при начисляването на възнагражденията. В този смисъл работници и служители, които считат, че са били ощетени, могат да подадат сигнал в Инспекцията и контролните органи ще извършат проверка.