Децата от група „Звънче”, в детска градина „Радост”, вече знаят много за обитателите на пустинята, саваната, джунглата, фермата, океаните, моретата и разпознават звуците на дивата природа. Тези  знания  са  резултат от интерактивен урок, проведен на Международния ден на биологичното разнообразие – 22 май в детския отдел на регионалната бибилиотека в Пазарджик с помощта на екоинспектори.

23детска градина1

РИОСВ-Пазарджик подпомогна образователната инициатива като предостави  възможност децата да чуят истински звуци от дивата природа и интересни факти за обитателите й. Ръмжене, виене и рев от гората, джунглата и океана раздвижиха емоциите на децата, родителите и гостите на инициативата. Група „Звънче” се справи отлично и подреди правилно обитатели в изработените макети на пустиня, джунгла, ферма, морско дъно и зоологическа градина. Децата посветиха песен на крокодила и стихове на планетата Земя.

23детска градина-радост23детска

РИОСВ-Пазарджик подари на ДГ”Радост” интерактивната книжка „Звуци от дивата природа”, а на децата и родителите магнити и информационна брошура за защитени земноводни и влечуги.

23детска градина