Нова наредба за паркирането и репатрирането на неправилно паркирани автомобили е необходима на Пазарджик, е мнението на редовите граждани, засегнати от бедствието „Контур 7“. От началото на май до момента всеки, чието семейство има повече от една кола е бил „джиросан“ поне веднъж с глоба, а автомобилът „закичен“ със скоба или направо откаран към наказателния паркинг.

Наше проучване сочи, че действащите в момента две общински Наредби касещи паркирането и репатрирането са приети преди близо осемнадесет години – едната и седем години, втората. Това на практика означава, че промените случили се с районирането и включването на нови улици в „Синя зона“ не са в унисон с решенията на съветниците от преди години, а тактиката, да се препоръча на едно домакинство да има само една кола – неправилна.

Най-големият бич за гражданите е липсата на паркоместа пред домовете им в центъра. Масови са случаите, в които едно и също домакинство има повече от един автомобил, а за втория няма как да ползва опция за безплатно паркиране, а дори регламентираната в Наредбата, половин цена за месечен талон за втората кола е непосилна за повечето семейства.

„Склонен съм да плащам по 25% за втора кола“, споделя пазарджиклия, който живее в центъра. „Доходите ми могат да понесат това, но в момента съм на път да продам колата на жена ми, а тя в действителност има нужда от нея“, твърди мъжът. „Общинските съветници трябва да помислят по този въпрос, защото сме ги изпратили там, за да отстояват нашите права“.

Друг е въпросът, че той и досега е трябвало да плаща на общината, но по една или друга причина това не се е случвало.

„Аз смятам, че кметът Тодор Попов постъпи правилно, защото колите тук буквално извират от някъде“ – твърди друг съсед на предишния ни събеседник. „Като минеш по паркинга и гледаш на всяко стъкло – талон. Половината са инвалидни и от тях излизат здрави, и прави хора. Това, което много остро липсва на нашето общество е справедливостта. Ако се хванат нещата с желязна ръка и се въведе ред и дисциплина, ако няма ваши и наши, ако всички плащат, ще видиш колко бързо България ще се оправи.“ – реди пенсионерът.

Той лично няма кола, продал я още преди десет години и сега ползва колело, за да стигне до Търговията. „От там си пазарувам на едро, защото ми е по-евтино“ – допълва и не пропуска да каже, че след първи юли, пенсията му от 360 лв. ще се вдигне с четиринадесет лева. „И като си ги спестявам двадесет години, може пак да си взема кола“. – шегува се бившият служител на „Български пощи.“

От началото на месеца „Контур 7“ масово санкционира нарушители, но изглежда, че на пръв поглед принципното решение, не се спазва съвсем принципно. Ето на какъв случай се натъкнахме днес.

25синя зона бус

Симпатичният син бус домува ежедневно на това ново паркомясто на бул. „Александър Стамболийски“ в Пазарджик. Возилото пристига сутрин около девет часа натоварено с няколко души, те го напускат, а водачът остава в колата. След малко автомобилът се пълни с нови пасажери, откарва ги незнайно къде и отново се връща на това място. Според работещите в разположените наоколо магазинчета и ателиета за услуги, става дума за нелегално такси, от близо четири години насам, а това място е „стоянката“ известна на цялата му клиентела. Второто прегрешение на водача е, че той не пуска sms-и за „Синя зона“.

25синя зона-бус

В днешния ден наш репортер засече колата на „Контур 7“ на паркинга зад Адвокатурата и помоли служител на фирмата да види нарушителя, а също така да каже, пуска ли този човек sms – и или не? На въпроса „Дали ще бъде санкциониран, ако не е изпратил съобщение?“, отговорът гласеше: „Ние не можем да санкционираме хора, чийто коли са наполовина на пътя и с водач вътре, със спуснати прозорци на автомобила… Той може да тръгне всеки момент. Това е нарушение, за което трябва да се търси КАТ, а също може да се обадите и на „паяка. “

Според „Наредбата за организацията и безопасността на движението, дисциплината на водачите на превозните средства и пешеходците в Община Пазарджик“ е забранено „паркирането на МПС в района на тротоари, пешеходни зони и плочници“. Според вас, синият бус паркирал ли е на паркомясто? Защото според нас е.

Паркирането е уредено на ниво закон, в Закона за движението по пътищата. И по-конкретно за паркиране в населените места, с чл. 94 – 98, както и на подзаконово ниво в Правилника за прилагане на ЗДП, чл. 101. Там са посочени изрично случаите, при които престоят и паркирането са забранени. Общинският съвет в Пазарджик с Наредбата детайлизира тези разпоредби с текстовете на чл. 12 от наредбата. Излишно е да се спираме на всяка една от хипотезите, при които престоят и спирането са забранени, всеки може сам да си направи справка.

След като „Синя зона“ бе поета за обслужване от фирмата „Контур 7“ масовото негодувание взе застрашителни размери. Трябва да уточним обаче, че става дума за недоволство на две групи граждани. Първата от тях са хората с талони за паркиране издадени от Община Пазарджик, а втората редовите граждани, които до скоро паркираха на плочници и тротоари, дори и в „Синя зона“, минавайки така между капките.

Съгласно действащата и към момента Наредбата е ясно упоменато това, че Кметът има право да издава талони за преференциално паркиране само на три групи хора – хора с увреждания, за които има детайлно разписана процедура и ред, втората група са т.нар. местодомуващи, като наредбата предвижда издаване на талон за само един автомобил, а втори талон се заплаща 50%, а всеки следващ е напълно платен. И най-жив обществен интерес предизвиква третата група – правоимащите за служебни нужди. 

Според Наредбата такива талони следва да бъдат издадени единствено на МПС, собственост на Община Пазарджик или ползвани от звената на общината. За тях има определен и максимален престой – той е до два часа и само за служебни нужди. Освен това право на преференциални пропуски (по един брой), имат кметовете на населени места и общинските съветници. Като в наредбата е записано изрично, че те са само за изпълнение на служебните им задължения. Въпрос на преценка на контролните органи е – в кой случай талоните служат за коли ползвани за служебни нужди и в кой случай за личния автомобил.

За автомобил със служебен талон издаден на общински съветник, паркиран на паркинга пред х-л „Тракия“ в деня на сесия на ОбС е абсолютно логично да се предположи, че паркирането е по служебни нужди, в изпълнение на служебни задължения. Когато такъв автомобил е паркиран ежедневно и целодневно пред офиса на фирмата на общински съветник, едва ли бихме могли да направим предположението, че колата е паркирана там „в изпълнение  на служебните задължения на общинския съветник“.

Вероятно това разминаване между установеното в наредбата и приложението на преференциите на практика, дава повод да смятаме, че Наредбата изглежда си е ОК, а мерките на „Контур 7“ са също напълно адекватни, с изключение на случаи като този със синия бус, а ако вие знаете и за други случаи, сигнализирайте.

Колкото до проблема с паркирането на тротоари и плочници, дискусия предизвиква обстоятелството, че съгласно Закона за движението по пътищата и Правилника към него, е категорично забранено „на платното за движение и на тротоара – непосредствено пред входовете на жилищни сгради и гаражи, когато това затруднява достъпа до тях“, „както и на спирките на превозните средства от редовните линии за обществен превоз на пътници“.

Тези текстове са разширени в Наредбата на общината, с текста на чл. 12 б, с който е въведена забрана за паркиране на МПС „в района на пешеходни зони, тротоари и плочници“. С текста за паркирането върху тротоари и плочници, наредбата леко разширява приложното поле на Закона и Правилника. Това предизвиква недоволството на част от общинските съветници – юристи, които твърдят, че Наредбата като подзаконов нормативен акт не може да противоречи на Закона и текстовете, които са в противоречие със законовите разпоредби, следва да бъдат отменени. А съответно издадените на база на тези текстове фишове и наказателни постановления, са незаконосъобразни.

Далеч сме от мисълта да навлизаме в правни дискусии, но се питаме: Дали всички паркирани върху тротоарите автомобили наистина не пречат на пешеходците, на майките с колички, на качващите се и слизащи от тролейбуси и автобуси?