Чавдар Чавдаров е общински съветник от групата „Коалиция Благо Солов в Съюз за Пазарджик“, член е на постоянните комисии „Законност“ и „Екология, селско, горско и водно стопанство“ към ОбС – Пазарджик. По образование той е юрист и още миналата седмица заяви, че ще обжалва заповедта на кмета Т.Попов, във връзка със „Синя зона“ и режима на пропуските.

Г-н Чавдаров, обжалвахте ли заповедта на кмета Тодор Попов, касаеща паркирането в „Синя зона“?

В момента внасям в Административния съд жалбата, с която искаме отмяна на заповедта на кмета, в частта, която касае интересите на Общинския съвет. Тази заповед, само в тази част ние имаме право да я атакуваме. В административното правораздавене не можем да обжалваме в цялост, защото тя касае други хора и ще бъде оставена без движение. Ние казваме, че тази заповед, макар и само в тази си част, искаме да бъде обявена за нищожна. Ние считаме, че по Закона за местното самоуправление и местната администрация, както и по Конституция има разделение на властите. Кметът на общината е териториален орган на изпълнителната власт, на практика за това, с това което издава, може единствено да определи местоположенията, часа на започване и свършване на платеното паркиране в „Синя зона“, може да постави знаци, да упражнява контрол, но не може да регламентира неща, които са регламентирани с наредбата. Не е в правомощията му да определя режимите на пропуските – преференциални и служебни, каквито са нашите, той не може да изменя текста в наредбата. Той няма такива правомощия, кметът на общината даже няма право еднолично да определя територията на „Синята зона“ в града. Това става само с решение на Общинския съвет. Сега администрацията вече е достигнала до този извод и това се предлага да се вземе като решение от ОбС в исканите предстоящи промени. Принципът е, че за пореден път се изправяме пред една хипотеза – кметът сам да си изменя, каквото се иска. Няма да позволим да бъде дискредитиран общинският съвет. Аз на сесията, казах, че мога да го върна този пропуск за паркиране, но кметът няма право да работи на тъмно. Става дума, че това е противозаконно, това води само до апатия у хората. Ако той демонстрира беззаконие дава лош пример и на хората. Както самият Попов казва: „хубав – лош, мен хората са ме избрали“, сега аз казвам – „хубава – лоша, наредбата си е наредба и трябва да се спазва.“

Смятате ли, че предлаганите изменения ще решат въпроса или е по-добре да бъде приета нова наредба за безопасността на движението, каквато бе обсъждана преди време?

С исканото ново изменение в действащата наредба няма изискване да се направи промяна за пропуските. Така че след като нещо не е прието, аз няма как да го коментирам. Тази наредба, за която вие говорите не бе приета заради групата на Тодор Попов, той не искаше да спазва собственото си изменение, което се случи преди пет-шест месеца. Прие се това, което Тодор Попов внесе като предложение. Той няма за какво да се сърди, ние искаме да се спазва законът.

Кои са седемте общински съветници подписали жалбата?

Освен мен са я подписали – Благо Петров, Малина Златева, Евтим Янев, Руди Синапов, Атанас Качаков и Атанас Шопов. Много други искаха да я подпишат тази жалба, но нямах физическата възможност да ги обиколя всичките.

Вижте и мнението на общинския съветник Димитър Петков по същия казус – ТУК

Репортажът ни за „Синя зона“ – ТУК