Здравейте,

пишем ви по повод на това, че в други години през пролетта кастреха дърветата по нашата улица. Не знаем защо, но тази година все още не са минавали от общинската служба и ул. „Димитър Греков“ ще заприлича на джунгла. Вижте това дърво, то е само едно от многото, които са с провиснали клони и хората не могат да минават под него. Надяваме се, че съответните служби ще вземат мерки. Не са чистени и короните на дърветата по ул. „Мария Луиза“, а също и малката уличка, която започва от кръстовището до общината и продължава към „Моста на Лютата“.

Милеви, Пазарджик

28дърво